Obecné informace

Země
突尼斯
Město
Tunis
Oddělení
Development
Číslo pozice
35470

Popis pozice a požadavky

Infor is seeking a dedicated and talented Junior Java Backend Developer to join our innovative development team for Supply Chain Production Planning migration to the cloud. As a Junior Java Backend Developer, you will be responsible for building and maintaining the server-side logic of our product, ensuring optimal performance and scalability. You will work closely with the rest of the development team to implement new features, troubleshoot issues, and contribute to the design of efficient backend solutions. This is an exciting opportunity for an aspiring developer to kick-start their career in Java backend development and gain valuable experience in a supportive and dynamic work environment.

A Day in The Life Typically Includes:

 • Backend Development: Collaborate with the team to design, develop, and maintain robust, scalable, and high-performance backend systems using Java and related technologies.
 • API Development: Build and integrate RESTful APIs to facilitate seamless communication between the front-end and back-end components of our applications.
 • Database Management: Design and implement database schemas and optimize queries for efficient data retrieval and storage.
 • Bug Fixing and Maintenance: Identify and resolve issues in the existing codebase, ensuring the stability and reliability of our applications.
 • Code Reviews: Participate in code reviews to maintain code quality, provide feedback, and adhere to best practices and coding standards.
 • Performance Optimization: Continuously optimize the backend systems for improved speed, responsiveness, and scalability.
 • Security: Implement security measures and best practices to protect our applications and data from potential threats.
 • Integration: Collaborate with front-end developers and other stakeholders to integrate front-end and back-end components seamlessly.
 • Documentation: Create and maintain technical documentation for the backend systems to enhance the team's understanding and facilitate future development.
 • Testing: Develop and execute unit tests to ensure the reliability and quality of the backend code.
 • Effectively work within the Infor agile methodology and adhere to project and technical standards.


Required skills:

 • Java Proficiency: Strong understanding of core Java concepts, object-oriented programming, and familiarity with Java development frameworks like Spring.
 • Backend Technologies: Knowledge of server-side technologies, databases SQL Server, and experience with Hibernate.
 • RESTful APIs: Understanding of RESTful architecture and experience in building and consuming APIs.
 • Version Control: Familiarity with version control systems like Git.
 • Problem-Solving: Analytical and problem-solving skills to identify and address technical challenges efficiently.
 • Collaboration: Excellent teamwork and communication skills to work effectively with team members and stakeholders.
 • Learning Attitude: Eagerness to learn and stay updated with the latest trends and advancements in Java and backend development.
 • Time Management: Good time management skills to meet project deadlines effectively.

Preferred Qualifications:

 • Bachelor’s degree in computer science, Software Engineering, or a related field.O společnosti Infor

Infor je světovým lídrem v oblasti vývoje cloudového softwaru pro společnosti působící ve specifických průmyslových a dalších oblastech. Infor vytváří kompletní sady aplikací v cloudu a efektivně nasazuje technologie, které kladou uživatelský zážitek na první místo, využívá data science a snadno se integruje do stávajících systémů. Více než 60 000 organizací po celém světě spoléhá na Infor, aby pomohly překonat změny na globálních trzích a dosáhly digitální transformace na úrovni celé firmy.. 
Další informace naleznete na adrese www.infor.com 

Naše hodnoty

Ve společnosti Infor se snažíme vytvářet prostředí, které je založeno na obchodní filozofii nazvané Principle Based Management™ (PBM™) a osmi Vedoucími principy: integrita, správa a dodržování pravidel, transformace, podnikání založené na principech, znalostí, pokory, respektu a seberealizace. Zvýšení rozmanitosti je důležité pro to abychom reflektovali naše trhy, zákazníky, partnery a komunity, kterým poskytujeme služby nyní i v budoucnosti..

Máme neúnavný závazek vůči kultuře založené na PBM. Vycházející z principů, které umožňují rozkvět svobodné a otevřené společnosti, PBM™ připravuje jednotlivce k inovacím, zlepšování a transformaci, zatímco podporuje zdravou, rostoucí firmu, která vytváří dlouhodobou hodnotu pro své klienty a podporovatele a naplňuje zaměstnance.div>

Infor je zaměstnavatel, který poskytuje rovné příležitosti. Zavazujeme se vytvořit rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí. Infor nedělá rozdíly mezi kandidáty, nebo zaměstnanci na základě jejich pohlaví, rasy, genderové identity, postižení, věku, sexuální orientace, náboženství, národnosti, vojenského statusu nebo jakéhokoli jiného chráněného statusu podle zákona.

Ve společnosti Infor si ceníme vašeho soukromí, proto jsme vytvořili zásady, které si můžete přečíst zde.