Obecné informace

Země
突尼斯
Město
Tunis
Oddělení
Development
Číslo pozice
36864

Popis pozice a požadavky

We are seeking an experienced Senior Java Developer to join our dynamic and innovative software development team. If you are a passionate and highly skilled Java developer with a proven track record of building robust and scalable software solutions, we want to hear from you. As a Senior Java Developer, you will play a pivotal role in designing, developing, and maintaining high-performance Java applications. be part of a collaborative and forward-thinking team where your expertise in Java development will make a significant impact on our innovative software solutions. We offer a competitive compensation package, opportunities for professional growth, and a flexible and inclusive work environment.

A Day in The Life Typically Includes:

 • Software Development: Lead and contribute to the design, development, and implementation of complex Java-based application, ensuring they are performant, scalable, and maintainable.
 • Technical Leadership: Mentor and guide junior developers, sharing your expertise in Java best practices, coding standards, and design patterns.
 • Architectural Design: Collaborate with cross-functional teams to design and architect software solutions that align with business objectives and technical requirements.
 • Code Review: Participate in code reviews to maintain code quality, identify and address issues, and enforce coding standards.
 • Troubleshooting and Debugging: Investigate and resolve complex technical issues, providing efficient and effective solutions.
 • Performance Optimization: Identify and optimize performance bottlenecks, ensuring the applications are highly responsive and efficient.
 • Documentation: Create and maintain technical documentation for code, architecture, and processes.
 • Collaboration: Collaborate with product managers, QA engineers, and other stakeholders to ensure the successful delivery of projects.
 • Technology Evaluation: Stay updated with the latest trends and technologies in Java development, evaluate their potential for integration, and make recommendations.
 • Continuous Improvement: Actively participate in Agile development methodologies, suggesting process improvements, and contributing to a culture of continuous learning and improvement.

Required skills:

 • Bachelor’s or master’s degree in computer science or a related field.
 • Proven experience as a Java Developer, with at least 4-5 years of experience.
 • Strong expertise in Java, including Java EE or Spring frameworks.
 • Proficiency in software design patterns and best practices.
 • Experience with RESTful web services and API design.
 • Database experience with SQL (e.g., MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL).
 • Proficiency in version control systems (e.g., Git).
 • Familiarity with build tools (e.g., Maven).
 • Excellent problem-solving skills and attention to detail.
 • Strong communication and teamwork skills.
 • Experience with cloud platforms (e.g., AWS, Azure) is a plus.
 • Relevant certifications (e.g., Java certifications) a plus.


O společnosti Infor

Infor je světovým lídrem v oblasti vývoje cloudového softwaru pro společnosti působící ve specifických průmyslových a dalších oblastech. Infor vytváří kompletní sady aplikací v cloudu a efektivně nasazuje technologie, které kladou uživatelský zážitek na první místo, využívá data science a snadno se integruje do stávajících systémů. Více než 60 000 organizací po celém světě spoléhá na Infor, aby pomohly překonat změny na globálních trzích a dosáhly digitální transformace na úrovni celé firmy.. 
Další informace naleznete na adrese www.infor.com 

Naše hodnoty

Ve společnosti Infor se snažíme vytvářet prostředí, které je založeno na obchodní filozofii nazvané Principle Based Management™ (PBM™) a osmi Vedoucími principy: integrita, správa a dodržování pravidel, transformace, podnikání založené na principech, znalostí, pokory, respektu a seberealizace. Zvýšení rozmanitosti je důležité pro to abychom reflektovali naše trhy, zákazníky, partnery a komunity, kterým poskytujeme služby nyní i v budoucnosti..

Máme neúnavný závazek vůči kultuře založené na PBM. Vycházející z principů, které umožňují rozkvět svobodné a otevřené společnosti, PBM™ připravuje jednotlivce k inovacím, zlepšování a transformaci, zatímco podporuje zdravou, rostoucí firmu, která vytváří dlouhodobou hodnotu pro své klienty a podporovatele a naplňuje zaměstnance.div>

Infor je zaměstnavatel, který poskytuje rovné příležitosti. Zavazujeme se vytvořit rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí. Infor nedělá rozdíly mezi kandidáty, nebo zaměstnanci na základě jejich pohlaví, rasy, genderové identity, postižení, věku, sexuální orientace, náboženství, národnosti, vojenského statusu nebo jakéhokoli jiného chráněného statusu podle zákona.

Ve společnosti Infor si ceníme vašeho soukromí, proto jsme vytvořili zásady, které si můžete přečíst zde.