Obecné informace

Země
菲律宾
Město
Manila
Oddělení
Development
Číslo pozice
36124

Popis pozice a požadavky

We are seeking a highly skilled and motivated Software Engineer to join our Cloud-based Software Development Team. As a key member of the team, you will be responsible for designing, developing, and maintaining cloud-based software solutions with expertise in C#, SQL, API knowledge, Agile methodologies, OOP, and DevOps. Experience with cloud platforms like Amazon Web Services (AWS) will be beneficial in supporting our cloud-based products and services.

What You Will Need:
Required skills:
Minimum Qualifications:
 • Proven experience in software development with C# and strong SQL skills.
 • Familiarity with working in an Agile development environment, understanding Agile principles and practices.
 • Solid understanding of Object-Oriented Programming (OOP) principles and design patterns.
 • Knowledge of cloud-based technologies and DevOps practices, with exposure to platforms like Amazon Web Services (AWS) considered a plus.
 • Accountability and Ownership: Demonstrate a strong sense of responsibility for the quality and timely delivery of assigned tasks and take ownership of outcomes in the software development process.
 • Team Collaboration and Supportiveness: Exhibit collaborative and supportive qualities when working with the team, promoting effective communication and problem-solving in any work situation.

What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:
 • Experience with cloud platforms like Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, or Google Cloud Platform (GCP).
 • Prior experience in developing and consuming RESTful APIs.
 • Knowledge of microservices architecture and distributed systems design.
 • Experience with automated testing and continuous integration tools.
 • Demonstrated ability to work effectively in a team, fostering a collaborative and supportive environment while dealing with challenging situations.

A Day in The Life Typically Includes:
 • Software Development: Collaborate with the team to design, implement, and test scalable cloud-based software applications using C#, ensuring high performance and reliability.
 • Database Management: Utilize your strong SQL knowledge to design and optimize database structures, queries, and procedures for efficient data storage and retrieval in cloud environments.
 • API Integration: Work with various APIs to integrate third-party services, enhance functionality, and streamline processes within our cloud-based applications.
 • Agile Methodologies: Embrace Agile principles and participate actively in Agile ceremonies such as daily stand-ups, sprint planning, and retrospectives to deliver iterative software increments effectively.
 • Object-Oriented Programming (OOP): Apply OOP concepts to create modular and maintainable code, promoting code reusability and reducing complexity in the software development process.
 • DevOps Collaboration: Collaborate with DevOps teams to ensure smooth integration, deployment, and monitoring of cloud-based software applications, contributing to continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipelines.


O společnosti Infor

Infor je světovým lídrem v oblasti vývoje cloudového softwaru pro společnosti působící ve specifických průmyslových a dalších oblastech. Infor vytváří kompletní sady aplikací v cloudu a efektivně nasazuje technologie, které kladou uživatelský zážitek na první místo, využívá data science a snadno se integruje do stávajících systémů. Více než 60 000 organizací po celém světě spoléhá na Infor, aby pomohly překonat změny na globálních trzích a dosáhly digitální transformace na úrovni celé firmy.. 
Další informace naleznete na adrese www.infor.com 

Naše hodnoty

Ve společnosti Infor se snažíme vytvářet prostředí, které je založeno na obchodní filozofii nazvané Principle Based Management™ (PBM™) a osmi Vedoucími principy: integrita, správa a dodržování pravidel, transformace, podnikání založené na principech, znalostí, pokory, respektu a seberealizace. Zvýšení rozmanitosti je důležité pro to abychom reflektovali naše trhy, zákazníky, partnery a komunity, kterým poskytujeme služby nyní i v budoucnosti..

Máme neúnavný závazek vůči kultuře založené na PBM. Vycházející z principů, které umožňují rozkvět svobodné a otevřené společnosti, PBM™ připravuje jednotlivce k inovacím, zlepšování a transformaci, zatímco podporuje zdravou, rostoucí firmu, která vytváří dlouhodobou hodnotu pro své klienty a podporovatele a naplňuje zaměstnance.div>

Infor je zaměstnavatel, který poskytuje rovné příležitosti. Zavazujeme se vytvořit rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí. Infor nedělá rozdíly mezi kandidáty, nebo zaměstnanci na základě jejich pohlaví, rasy, genderové identity, postižení, věku, sexuální orientace, náboženství, národnosti, vojenského statusu nebo jakéhokoli jiného chráněného statusu podle zákona.

Ve společnosti Infor si ceníme vašeho soukromí, proto jsme vytvořili zásady, které si můžete přečíst zde.