Obecné informace

Země
印度
Stát
Telangana
Město
Hyderabad
Oddělení
Development
Číslo pozice
35627

Popis pozice a požadavky

We are seeking a highly motivated and detail-oriented Technical Lead to join our growing Infor OS (Infor Operating Service) organization.  Infor OS is a foundational cloud platform that provides horizontal technology services across all of Infor’s Cloudsuites.

You would be joining a dynamic, fast-paced, cross-functional team composed of business analysts, developers, architects, product owners and quality assurance analysts delivering a portfolio of world-class products.  We offer an Agile environment in which you can work on challenging problems that that will keep you engaged and learning all the time. If you want to build beautiful software, contact us.

 

JOB RESPONSIBILITIES:

·       Working as part of a dynamic Agile team to develop and deliver our enterprise solutions.

·       Lead a team of talented engineers, guiding them through the development process and ensuring the successful execution of projects from conception to release.

·       Learning functional and technical details of the product.

·       Identify opportunities for process improvements, tooling enhancements, and best practices to streamline development workflows.

·       Provide technical leadership and mentorship to a team of developers, fostering a positive and collaborative work environment.

·       Promote knowledge sharing and continuous learning within the team to enhance overall capabilities.

·       Conduct regular code reviews to ensure code quality, adherence to coding standards, and the implementation of best practices.

·       Assist the team in troubleshooting complex technical issues and guide them towards efficient resolutions.

EDUCATION & EXPERIENCE:

·       An undergraduate or Master’s degree in Computer Science or an equivalent experience

REQUIRED SKILLS

·       Experience with Java development experience, including knowledge Spring Framework

·       Experience with Databases and SQL

·       Experience in any of these databases: MySQL.MS SQL Server

·       Strong grasp of relational database concepts

·       Experience with any one of the application servers such as Jetty/ Apache tomcat

·       Solid understanding of Micro service-based solutions/architectures.

·       Experience with AWS services like API Gateway/Lambda/ECS/Cloudformation etc.

·       Experience with tools like Ant, Maven, SonarQube, etc.

·       Experience with CICD

  • Gitlab/Github Pipelines.

·       Strong leadership and communication with self-starter attitude and attention to detail

·       Ability to quickly grasp concepts, analyze problems and provide innovative solutions.

·       Good knowledge of TDD and Unit testing

·       In-depth understanding of software design principles, architectural patterns, and best practices.

PREFERRED SKILLS & KNOWLEDGE: 

·       Experience with least one of Javascript, Angular2, AngularJS, JQuery

·       Experience with Azure along with AWS is a plus.

·       Understanding of security protocols like OAuth2.0O společnosti Infor

Infor je světovým lídrem v oblasti vývoje cloudového softwaru pro společnosti působící ve specifických průmyslových a dalších oblastech. Infor vytváří kompletní sady aplikací v cloudu a efektivně nasazuje technologie, které kladou uživatelský zážitek na první místo, využívá data science a snadno se integruje do stávajících systémů. Více než 60 000 organizací po celém světě spoléhá na Infor, aby pomohly překonat změny na globálních trzích a dosáhly digitální transformace na úrovni celé firmy.. 
Další informace naleznete na adrese www.infor.com 

Naše hodnoty

Ve společnosti Infor se snažíme vytvářet prostředí, které je založeno na obchodní filozofii nazvané Principle Based Management™ (PBM™) a osmi Vedoucími principy: integrita, správa a dodržování pravidel, transformace, podnikání založené na principech, znalostí, pokory, respektu a seberealizace. Zvýšení rozmanitosti je důležité pro to abychom reflektovali naše trhy, zákazníky, partnery a komunity, kterým poskytujeme služby nyní i v budoucnosti..

Máme neúnavný závazek vůči kultuře založené na PBM. Vycházející z principů, které umožňují rozkvět svobodné a otevřené společnosti, PBM™ připravuje jednotlivce k inovacím, zlepšování a transformaci, zatímco podporuje zdravou, rostoucí firmu, která vytváří dlouhodobou hodnotu pro své klienty a podporovatele a naplňuje zaměstnance.div>

Infor je zaměstnavatel, který poskytuje rovné příležitosti. Zavazujeme se vytvořit rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí. Infor nedělá rozdíly mezi kandidáty, nebo zaměstnanci na základě jejich pohlaví, rasy, genderové identity, postižení, věku, sexuální orientace, náboženství, národnosti, vojenského statusu nebo jakéhokoli jiného chráněného statusu podle zákona.

Ve společnosti Infor si ceníme vašeho soukromí, proto jsme vytvořili zásady, které si můžete přečíst zde.