Obecné informace

Země
美国
Město
Vzdálená lokace
Oddělení
Development
Číslo pozice
35573

Popis pozice a požadavky

We are seeking a highly skilled Full-Stack Software Engineer (50% back-end, 50% front-end) to join our talented Web Strategy & Platforms team. You will play a vital role in driving our success by leveraging your expertise to build and enhance our web applications and platforms. In this role, you will collaborate with operations, strategy, and creative teams to develop and deploy software solutions that meet the needs of our business. You will be involved in all stages of the software development life cycle, from requirements gathering to implementation and maintenance.

A Day in The Life Typically Includes:

·       Collaborate with cross-functional teams, including product managers, designers, and other engineers, to gather requirements and develop innovative software solutions.

·       Design, develop, and maintain scalable and high-performance web applications using modern web technologies, frameworks, and tools.

·       Implement and integrate front-end and back-end components to create seamless user experiences and robust software systems.

·       Develop and integrate APIs and web services to facilitate seamless data flow between various systems and applications.

·       Write clean, efficient, and maintainable code that adheres to industry best practices and coding standards.

·       Perform thorough testing and debugging to identify and fix software defects and ensure the reliability and stability of our applications.

·       Stay up to date with emerging technologies, frameworks, and trends in the software development industry and incorporate them into the development process when appropriate.

·       Participate in code reviews, provide constructive feedback, and mentor junior team members to foster professional growth and ensure high-quality code.

Basic Qualifications:

·       3+ years’ experience as a Full-Stack Software Engineer with focus on web application development.

o   Must provide code samples (either a link to public repository or zip file) that demonstrate knowledge of JavaScript.

·       Experience in modern JavaScript frameworks and libraries (e.g. React, Angular, Vue.js) and proficiency in ES6+.

·       Experience with server-side technologies, such as Node.js, Python, Ruby, or Java.

·       Experience with designing and developing RESTful APIs and integrating with various databases (SQL and/or NoSQL).

·       Understanding of database design principles and experience working with various database systems (e.g., MySQL, PostgreSQL, MongoDB) is a plus.

·       Experience with version control systems, such as Git, and with Agile development methodologies.

·       Experience problem-solving and debugging to optimize code for performance.

Other Job Requirements

·       Collaboration and communication skills, with the ability to work effectively in a team-oriented environment.

·       Self-motivated with a strong sense of ownership and a passion for learning and staying updated with emerging technologies.

Preferred Qualifications:

·       Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.

Location:  US Remote (Dallas, TX; Minneapolis, MN; Alpharetta, GA)


O společnosti Infor

Infor je světovým lídrem v oblasti vývoje cloudového softwaru pro společnosti působící ve specifických průmyslových a dalších oblastech. Infor vytváří kompletní sady aplikací v cloudu a efektivně nasazuje technologie, které kladou uživatelský zážitek na první místo, využívá data science a snadno se integruje do stávajících systémů. Více než 60 000 organizací po celém světě spoléhá na Infor, aby pomohly překonat změny na globálních trzích a dosáhly digitální transformace na úrovni celé firmy.. 
Další informace naleznete na adrese www.infor.com 

Naše hodnoty

Ve společnosti Infor se snažíme vytvářet prostředí, které je založeno na obchodní filozofii nazvané Principle Based Management™ (PBM™) a osmi Vedoucími principy: integrita, správa a dodržování pravidel, transformace, podnikání založené na principech, znalostí, pokory, respektu a seberealizace. Zvýšení rozmanitosti je důležité pro to abychom reflektovali naše trhy, zákazníky, partnery a komunity, kterým poskytujeme služby nyní i v budoucnosti..

Máme neúnavný závazek vůči kultuře založené na PBM. Vycházející z principů, které umožňují rozkvět svobodné a otevřené společnosti, PBM™ připravuje jednotlivce k inovacím, zlepšování a transformaci, zatímco podporuje zdravou, rostoucí firmu, která vytváří dlouhodobou hodnotu pro své klienty a podporovatele a naplňuje zaměstnance.div>

Infor je zaměstnavatel, který poskytuje rovné příležitosti. Zavazujeme se vytvořit rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí. Infor nedělá rozdíly mezi kandidáty, nebo zaměstnanci na základě jejich pohlaví, rasy, genderové identity, postižení, věku, sexuální orientace, náboženství, národnosti, vojenského statusu nebo jakéhokoli jiného chráněného statusu podle zákona.

Ve společnosti Infor si ceníme vašeho soukromí, proto jsme vytvořili zásady, které si můžete přečíst zde.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf