Obecné informace

Země
突尼斯
Město
Tunis
Oddělení
Development
Číslo pozice
36600

Popis pozice a požadavky

The Development Team Lead takes the lead in a new team, as a hands-on developer who also provides a level of line management and co-ordination to the team. The team lead has a dotted line to the R&D senior leadership team, to represent the Tunisia team and co-ordinate with activities in other countries. They will also receive support with any more complex line management activities from this senior leadership team. As a developer, the person also works closely with Business Analysts, Product Owner, Product Managers, QA and Support teams to develop new functionality and provide an excellent experience for our customers and partners.
The successful candidate will be responsible for developing new software features and REST APIs, solving issues and supporting a major modernisation of the product, as the leader of the Tunisia software team (circa 7 people).

A Day in The Life Typically Includes:

 • Developing new software features and enhancing existing functionality, working within our agile scrum teams, alongside product owner / business analyst, developers, QA, scrum master.
 • Our teams are based across the UK, Shanghai, China, and Tunisia, achieving a level of follow-the-sun development, and you may be working in teams with individuals from these localities.
 • Building out new REST APIs for use in internal API-driven development and externally for partner and third-party integrations.
 • Investigating customer-reported software issues, security vulnerabilities and improvements to resolve in a timely and effective manner.
 • Providing basic line management and leadership to the Tunisia developer team, backed up by the development senior leadership team and Tunisia country manager.
 • Mentoring and supporting less experienced developers, both directly with code review and indirectly with advice and guidance.
 • Supporting the product owner in understanding the complexity of work, identifying constraints and dependencies and in estimating delivery timescales.
 • Working with architects to design features and functionality and to help to articulate the future direction of Java and Java-related software development, design principles and architecture for use across SunSystems.

What You Will Need:

Basic Qualifications

 • Proficient in Java software development (Java 8, J2EE), with in-depth understanding of the language.
 • Experience working with the Spring framework and its ecosystem (e.g. Spring Boot) which is used extensively in our teams.
 • Strong OOAD with some UML/Design Pattern exposure.
 • Experience working in an Agile (pref. Scrum)  and iterative development approach.
 • Experience leading and managing a small team, and appetite to have this as part of your role, while being predominantly hands-on development.
 • Strong written and verbal communication skills in English.
 • Enthusiasm and ability to collaborate well with others, including remote teams
 • Professional pride, drive and curiosity, a diligent self-starter that keeps up to date with the best practise and keeps your skill set sharp.
 • Strong problem resolution skills

What Will Put You Ahead?

·         Preferred Qualifications:

  • Experience with Enterprise, SaaS and/or web platform software development lifecycle, a big plus
  • Experience with some of our complementary range of technologies, e.g. GWT, GWTP, JavaScript (JQuery/Angular), XHR, Tomcat, Service-based architectures with HTTP (SOAP / REST APIs) integrations, AWS, Microsoft SQL Server or similar RDBMS,
  • Experience with our toolchain, IntelliJ IDEA, JUnit, Maven, Jenkins, Git
  • Strong ability to think through large abstract systems and processes, comfortable problem-solving and working with data.
  • Customer focused mindset, with the ability to understand end user requirements and consider how users work with software that you develop.
  • Understanding of Accounting/Reporting/Financial applications, or experience with or exposure to Infor SunSystems and Query and Analysis, beneficial but not required.


O společnosti Infor

Infor je světovým lídrem v oblasti vývoje cloudového softwaru pro společnosti působící ve specifických průmyslových a dalších oblastech. Infor vytváří kompletní sady aplikací v cloudu a efektivně nasazuje technologie, které kladou uživatelský zážitek na první místo, využívá data science a snadno se integruje do stávajících systémů. Více než 60 000 organizací po celém světě spoléhá na Infor, aby pomohly překonat změny na globálních trzích a dosáhly digitální transformace na úrovni celé firmy.. 
Další informace naleznete na adrese www.infor.com 

Naše hodnoty

Ve společnosti Infor se snažíme vytvářet prostředí, které je založeno na obchodní filozofii nazvané Principle Based Management™ (PBM™) a osmi Vedoucími principy: integrita, správa a dodržování pravidel, transformace, podnikání založené na principech, znalostí, pokory, respektu a seberealizace. Zvýšení rozmanitosti je důležité pro to abychom reflektovali naše trhy, zákazníky, partnery a komunity, kterým poskytujeme služby nyní i v budoucnosti..

Máme neúnavný závazek vůči kultuře založené na PBM. Vycházející z principů, které umožňují rozkvět svobodné a otevřené společnosti, PBM™ připravuje jednotlivce k inovacím, zlepšování a transformaci, zatímco podporuje zdravou, rostoucí firmu, která vytváří dlouhodobou hodnotu pro své klienty a podporovatele a naplňuje zaměstnance.div>

Infor je zaměstnavatel, který poskytuje rovné příležitosti. Zavazujeme se vytvořit rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí. Infor nedělá rozdíly mezi kandidáty, nebo zaměstnanci na základě jejich pohlaví, rasy, genderové identity, postižení, věku, sexuální orientace, náboženství, národnosti, vojenského statusu nebo jakéhokoli jiného chráněného statusu podle zákona.

Ve společnosti Infor si ceníme vašeho soukromí, proto jsme vytvořili zásady, které si můžete přečíst zde.