Ogólne informacje

Kraj
Brazylia
Miejscowość
Sao Paulo
Dział
Education
Identyfikator zadania
37351

Opis i wymagania

Help shape the future of our Revenue Management Solution and Infor Hospitality suite by making a significant impact on our diverse customer base. If you are a strategic thinker, a problem solver, and a passionate advocate for product excellence, we invite you to apply and embark on an exciting career journey with us. As a Business Analyst you will play a pivotal role in transforming our vision into reality. Your primary responsibility is to drive the strategic initiatives that enhance the analytical, forecasting, and optimization capabilities of our Revenue Management solutions, catering to a diverse clientele of budget to luxury hotels and hotel chains, but also a diverse base of user personas that all have their individual needs. This role demands a blend of critical thinking, analytical prowess, and great oral and written communication skills.


A Day in The Life Typically Includes:

 • Collaborate with cross-functional teams to execute strategic initiatives that enhance the Revenue Management Solution's analytical, forecasting and optimization capabilities. This includes studying market trends, understanding customer needs, and aligning product development with the company's vision.
 • Lead product research efforts to identify opportunities for new features and improvements. Your insights will be instrumental in maintaining our competitive edge and driving profitability.
 • Work closely with application experts, designers, usability analysts, and engineers to create comprehensive product specifications, including requirement documents and use cases. Your role is pivotal in translating business needs into actionable development plans.
 • Manage product improvements from conception to delivery. Ensure that the product meets high-quality standards and user expectations throughout its lifecycle.
 • You'll gather and analyze the project's business requirements, translating this knowledge into actionable insights for our development team.
 • Provide valuable suggestions to our product and software engineers during development to ensure that the features align with market and customer expectations.
 • Document customer requests, crafting comprehensive product requirement documents, and obtaining sign-off from customers to establish clear expectations.


Basic Qualifications:

 • Aptitude for thinking analytically and solving complex problems.
 • Understanding of how digital, data and technology trends can strengthen the hotel business today and future-proof it.
 • Proficiency in gathering and interpreting relevant data and information.
 • Full proficiency in English.Preferred Qualifications:

 • Previous hotel industry (Hotels, Resorts or Travel Industry).
 • Hotel Revenue Management.
 • Familiarity with Hotel Revenue Management Systems.


Location: Sao Paulo, Brazil.

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.