Ogólne informacje

Kraj
Indie
Miejscowość
Lokalizacja zdalna
Dział
IT Business Innovation
Identyfikator zadania
37158

Opis i wymagania

Infor Decision Analytics and Science (IDEAS) team is responsible for setting the innovation strategy at Infor. We are a diverse, well-integrated, and customer-focused team of scientists, engineers, solution architects, application developers, and product managers. We have an ambitious vision to enable enterprise Machine Learning (ML) for all Infor customers across multiple industries and segments. Our suite of industry-specific Augmented Intelligence (AI) solutions in Asset, Forecast, Customer, Pricing, People, Operational, and Process Intelligence domains provide rapid and measurable value to enterprise customers.  

Business Intelligence (BI) engineers in IDEAS are the eyes and ears of every AI solution. They provide the "eyes" by delivering business context to AI results through visualization and the "ears" by ensuring that business decision-makers are informed and can react to changing conditions or trends in the data. This role requires and expands your technical expertise in a wide variety of technologies to embed AI into business processes.  

As a senior business intelligence engineer, you will contribute to the development of highly automated, robust, reusable, explainable, and self-served AI solutions that are rapidly deployed and managed at scale. You will rely on a combination of analytics and technical expertise to turn the data vision into reality. You will work closely with science, engineering, and business teams to deliver actionable insights from AI solutions to business users through interactive visualizations, reports, BI dashboards, KPIs, and alerts.   


Responsibilities:

 • Collaborate with team members to understand and refine BI requirements for the AI solutions. 
 • Establish KPIs, dashboards, reports, and relevant analytics to provide actionable insights from AI solutions. 
 • Translate requirements to technical specifications for the BI solution. 
 • Design, develop, test, and maintain Infor Birst solutions to drive key business decisions. 
 • Build semantic data layer, data model and data pipelines to support BI solutions. 
 • Process large data and ensure that it’s clean and compliant with the designed interfaces.  
 • Define and implement metrics that provide visibility into data quality.  
 • Identify, troubleshoot, and resolve data and reporting issues. 
 • Implement automated workflows to update Birst solutions on a periodic basis. 
 • Support data insights initiatives through story telling. 
 • Stay up to date with the latest Infor Birst features, updates, and best practices. 
 • Stay up to date with the latest development in the Infor Platform Technology that includes Data Fabric, AI/ML, API Gateway, Mongoose, Analytics and Reporting, User Experience, and an Integration Platform. 
 • Plan and provide timely updates to tasks in JIRA.  

Basic Qualifications:

 • Bachelor's degree (or foreign equivalent) in Computer Science, Computer Applications, Business Analytics, Data Analytics, Business Intelligence, and Information Technology, or a related quantitative discipline from an accredited university. 
 • Relevant experience in designing and implementing BI solutions with Infor Birst. 
 • Strong understanding of business intelligence and analytics concepts. 
 • In-depth understanding of data modeling and ETL processes. 
 • Proficiency in SQL and understanding of database concepts. 
 • Knowledge of REST or SOAP API. 
 • A strong collaborative mindset with great interpersonal skills to help solve complex business problems. 
 • Excellent written and verbal communication skills.

Preferred Qualifications:

 • Infor Birst certification.  
 • Experience with other BI tools e.g., QlikView, Power BI, Tableau, etc.  
 • A proven desire to continue learning new technologies and techniques. 
 • Experience in Infor OS. 
 • Programming experience in python. 
 • Knowledge of advanced AI/ML techniques. 
 • Relevant experience in business applications with focus on Infor ERP solutions. 
 • Ability to communicate effectively and efficiently with a broad range of audiences. O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.