Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Manila
Dział
Consulting Services
Identyfikator zadania
36971

Opis i wymagania

The Digital Innovation Consultant will be responsible for building and executing robotic and cognitive automation projects designed to enhance productivity and maximize efficiency. This role will develop innovative solutions by creating new automation solutions, modifying existing solutions and providing post implementation maintenance. The position involves utilizing Cloud-related tools to design process flows, write code, create technical documentation for event management assets. It is therefore essential to be skilled at problem solving, solution design, and high-quality coding. The consultant should demonstrate a “can do” attitude, should possess a sense of urgency, should be accustomed to think “outside the box” and should seek to continually improve tools and processes.

What You Will Need:
Required skills:
Minimum Qualifications:
 • Graduate of any Bachelor's degree preferably related to Information Technology, Computer Science, Computer Engineering
 • At least 5 years of professional experience in programming/scripting (Python, Java, VB, .NET, PowerShell/Bash, TICKScript*)
 • At least 3 years of experience as an RPA developer, implementing automation workflows (UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, Workfusion, WinAutomation)
 • Experience working with AWS, SUMO Logic

What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:
 • Knowledge of REST APIs, Webservices and security standards (authentication/authorization) and related practices
 • Experience in defining and implementing automation tools and frameworks (Selenium, Postman, Jmeter, LoadRunner, Jenkins, GIT)
 • Experience working in an Agile software development environment

A Day in The Life Typically Includes:
 • Create scalable scripts for Solution Monitoring that include event detection, alert generation and handling.
 • Collaborate closely with Cloud and Product teams to design reusable automations solutions.
 • Maintain a comprehensive knowledge repository by documenting processes, procedures, and architectures.
 • Configure and activate automation solutions aligned with customer requirements using standard automation workflows.
 • Troubleshoot and update active automation solutions to resolve issues and incorporate software enhancements.
 • Share knowledge, provide training to junior members, and engage in cross-training with senior members.

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.