Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Lokalizacja zdalna
Dział
Information Technology
Identyfikator zadania
37175

Opis i wymagania

Position Summary:

The Training and Enablement Specialist is critical to Infor IT’s data strategy of building a data-driven culture across all of Infor. This role will be responsible for establishing the T&E foundation to advance the usage and adoption of Infor’s data and analytics. The role will be reporting under the Data Frameworks Team from the IT-Data Management and Analytics (IT-DMA) group. IT-DMA’s vision is for Data Democratization, empowering every Inforian to make data-driven decisions.


A Day in The Life Typically Includes:

 

Implement the training and enablement strategy including building learning assets and learning journeys
Proactively monitor customer adoption and engagement metrics for IT-DMA’s analytical solutions
Proactively provide recommendations to improve adoption by working closely with business data owners and various IT teams 
Routinely provide reports and surface findings to key stakeholders and drive continuous improvement in usage and adoption
Partner with Enablement and Education Programs teams to align on global enablement initiatives
Ensure training materials are up-to-date and stored and maintained in a central repository
Manage the team’s internal training calendar
 

 

 

What You Will Need:

Basic Qualifications:

 

EDUCATION:

Minimum 2 years work experience in enablement or education roles

Bachelor’s degree preferred

REQUIRED SKILLS

Prior experience in training and enablement, sales, or delivery/implementation/consulting roles

Excellent communication, presentation, and interpersonal skills in a multicultural environment with the ability to interface with Executives, Business Users and IT Leaders and Developers

Ability to influence and build relationships virtually across multiple functional areas (Sales, Marketing, Services, Product and Technology, HR, etc.)

Data-driven, problem solver and strategic thinker

Self-motivated and able to handle tasks with minimal supervision

Resilient and adaptable to change

 

 

 

What Will Put You Ahead?

Preferred Qualifications:

 

 

  Experience in a data analyst or business intelligence role or passionate in data, analytics and dashboards

Familiarity with data visualization tools such as Domo, Tableau, Birst, Power BI, etc.

Experience in working at a Software/SaaS company with working knowledge of marketing, sales, professional services, and customer success business processes

 


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.