Ogólne informacje

Kraj
Tunezja
Miejscowość
Tunis
Dział
Development
Identyfikator zadania
37155

Opis i wymagania

Infor Decision Analytics and Science (IDeAS) is a division of Infor that provides AI/ML solutions for various industries. We use advanced predictive and prescriptive analytics to create value-driven solutions. Our goal is to enable fast and effective decision automation for all business functions.
The Data Science Engineers in IDEAS are the brain behind every data-driven solution. This role relies on a combination of analytics and technical expertise to turn the data vision into reality. As a Data Science Engineer, you are responsible for designing, building, and operationalizing large-scale predictive and prescriptive analytics to solve business problems that are important to Infor customers.A Day in The Life Typically Includes:

 • Design, build and set up end to end lifecycle of machine learning solutions, including ML model orchestration and data pipelines.
 • Design and Build ELT from customer data sources to support ML solutions requirements.
 • Lead discussions with business stakeholders to identify business challenges that can be solved with AI/ML.
 • Communicate the results and their implications to the business stakeholders.
 • Perform and review exploratory data analysis on large and complex datasets to assess data quality, extract, and share insights.
 • Design and build innovative and pragmatic solutions using the latest AI/ML technologies in different industries.
 • Review work of junior team members within a projectWhat You Will Need:
Basic Qualifications:
 • Engineering degree (or foreign equivalent) in Mathematical Modeling, Operations Research, Computer Science, Telecommunications, Electrical, Industrial or a related quantitative discipline from an accredited university.
 • Profound (real-world) experience in designing and implementing full machine learning and/or optimization solution pipelines, from ETL to data pre-processing, to quantitative data analysis, to model prototyping, to model deployment and inference.
 • Proficient programming skills in Python and data-querying skills in SQL and/or PySpark, etc. 
 • Ability to communicate your ideas/code clearly through blog posts, kernels, GitHub. 
 • Effective verbal and written communication, and presentation skills to explain difficult technical topics to different audiences from scientists to engineers to business partners. 
 • Good data modeling and problem-solving skills.
 • A strong collaborative mindset with great interpersonal skills to help solve complex business problems.
 • Hands on experience in analytics tools: Tableau, Power BI
What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:
 • Knowledge of machine learning algorithms with frameworks such as TensorFlow, PyTorch, or Keras.
 • Experience in building Timeseries forecasting and recommendation models.
 • Experience in Demand Forecasting, Anomaly Detection, Pricing or Recommendation solutions. 

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.