Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Lokalizacja zdalna
Dział
Development
Identyfikator zadania
35306

Opis i wymagania

This job position covers all necessary tasks for the design and development of the SyteLine product, ranging from infrastructure, utilities, and backend and frontend development to provide a better and more efficient user experience.


A Day in The Life Typically Includes

 • Identifies and documents requirements including:
  • Works with the Project Lead to understand software system requirements and design specifications for various computer operating systems.
  • Represents requirements using alternative views, such as analysis models (diagrams), prototypes, or scenarios, where appropriate.
  • Aids in requirements analysis/verification, ensuring that requirement statements are in accordance with approved methodology.
  • Breaks down high-level product development.
  • Work with business/user requirements into a functional product design.
  • Participates in requirements prioritization, release scope control and management.
  • Responsible to provide designs and input on coding, quality, and implementation considerations throughout the development lifecycle.
 • Identifies and documents designs and specifications including:
  • Writes product designs/specifications according to standard templates and in accordance with the system design specifications.
  • Participates in breaking down high-level business and user requirements into a functional product design.
  • Participates in defining quality specifications, external interfaces, screen flows, constraints, and other nonfunctional requirements.
  • Identifies user classes; documents user class characteristics/user patterns.
  • Communicates product designs to the assigned development and QA teams and work to resolve issues with the product designs through the design review process.
  • Participates in design reviews to ensure that the requirements were interpreted correctly.
  •  Identifies and recommends resolutions to problems with design processes so as to ensure software quality.
  • Ensures that product designs successfully fulfill the needs that are defined in the business requirements.
  • Identifies potential technical problems or design flaws so that preventive action can be taken.
 • Collaborates on and documents product change orders throughout the software development life cycle.
 • Performs research (in the form of internet searches, client visits, reading books, attending seminars, interviewing industry experts, etc.) to augment understanding of business processes and user requirements.
 • Keeps abreast with industry trends and practices specific to a domain.
 • Provides domain knowledge/product knowledge to development and QA teams and as a subject matter expert on products to support groups such as marketing, documentation, training, support, field services and clients. This includes being an expert on the business processes, designs and specifications that are within their respective area.
 • Present designs/product features to customers (internal and external).
 • Works with other members of the software development team to plan projects that will require specifications, and designs.
 • Evaluates, incorporates and documents product change orders throughout the software development life cycle.
 • Exhibits innovation in the development of new/improved methods or approaches to problems.
 • Writing software design following Test-First Development methodology in scrum development teams.
 • Perform test activities.
 • Review and contribute to product release documentation.
 • Mentor less experienced business analysts and help in product training for various departments as required.

What You Will Need:

 • Minimum of 3 years of prior business analyst experience.
 • Formal training in business analysis techniques.
 • Development and/or implementation of an ERP system. 
 • Basic SQL scripting.

What Will Put You Ahead?

Basic knowledge in the following:
• Knowledge of end-to-end ERP system flow.
• Experience in financial module

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.