Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Manila
Dział
Development
Identyfikator zadania
35688

Opis i wymagania

The Business Analyst is responsible for analyzing architecture and technology issues encountered in the integration of an output management application with an ERP system delivered as a SaaS or on premise solution. As a member of an ERP development team, the Business Analyst is responsible for reporting and follow up of detected issues with other development teams until resolution. He coordinates the maintenance updates and release of new features and functions of the output management product to dependent teams, stakeholders and the release management. The position involves close interaction with product management, product architects, developers, quality assurance and technical writers. The Business Analyst is expected to possess a hands-on understanding of the ERP business processes, document output and reporting.

A Day in The Life Typically Includes:

·       Plan and coordinate all activities to support, maintain and deliver the output management solution.

·       Provide regular updates and reports of progress to stakeholders and management.

·       Initiates quality assurance activities like testing the solution, analyzing issues, and creating test plans that can be input to Test Automation.

·       Conduct regular meetings with stakeholders, management, and development team representatives to inform of progress and any impediments, align expectations and priorities and facilitate decision-making.

·       Document detected issues and provide necessary information to the responsible development team.

·       Keep track of reported issues and follow up with responsible teams.

·       Prepare all process and documentary requirements for the release of maintenance fixes and feature updates of the output management solution.


What You Will Need:

 • At least 3 years working experience in the related field
 • Experience working within a large, cross- regional development organization
 • Very good English communication skills
 • Assertive and able to communicate clearly and effectively
 • Working knowledge in the ff.
  • ERP business processes
  • Software Development Life Cycle
  • Agile Development Methodology (Scrum and Kanban)
  • Software quality assurance
  • Defect tracking using JIRA or similar tool

What Will Put You Ahead?

 • Financial ERP process
 • Techno-Functionally inclined who understand codes at the same time knows functional process


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.