Ogólne informacje

Kraj
Indie
Województwo
Telangana
Miejscowość
Hyderabad
Dział
Development
Identyfikator zadania
37232

Opis i wymagania

Business Analyst will work closely with stakeholders to understand business needs and identify process improvements, while also translating business requirements into functional specifications and user stories. This role requires excellent communication, stakeholder management, and analytical skills, as well as a deep understanding of Manufacturing processes and systems.

The Senior Business Analyst with 8 to 10+ years of HCM Domain Experience is responsible for leading the elicitation, analysis, documentation, and management of business and functional requirements.

Key Responsibilities:

 1. Requirements Elicitation: Facilitate requirements elicitation sessions with stakeholders to gather business requirements and translate them into functional specifications and user stories.
 2. Requirements Analysis: Analyse business requirements to identify process improvements and make recommendations for solution design.
 3. Requirements Documentation: Document business and functional requirements in a clear and concise manner, using tools such as use cases, user stories, and process flows.
 4. Requirements Management: Manage the requirements backlog, ensuring that all requirements are prioritized, tracked, and updated throughout the project lifecycle.
 5. Stakeholder Management: Build strong relationships with stakeholders to understand their business needs and ensure that their requirements are accurately captured and delivered.
 6. User Story Creation: Write clear, concise, and testable user stories in Gherkin format that can be used to guide the development of software solutions.
 7. Requirements Workshops: Facilitate requirements workshops with stakeholders to ensure that all requirements are well understood and accurately captured.
 8. Solution Design: Collaborate with solution architects and technical teams to ensure that the solution design meets business requirements.
 9. Testing: Support the testing team by providing detailed functional and business requirements, ensuring that all requirements are adequately tested before deployment.
 10. Business Process Reengineering: Identify opportunities for process improvements and lead the reengineering of business processes to streamline operations and improve efficiency.

Qualifications:

 1. Bachelor’s degree in computer science, MBA or a related field.
 2. A minimum of 8 to 10 years of experience in business analysis, with a focus on HCM (Human Capital Management).
 3. Strong knowledge of HCM processes and systems.
 4. Experience writing user stories and requirements documentation in Gherkin format.
 5. Excellent verbal and written communication skills, including the ability to facilitate requirements workshops and presentations.
 6. Strong analytical and problem-solving skills.
 7. Ability to work independently and as part of a team.
 8. Certified Business Analysis Professional (CBAP) certification is a plus.
 9. Functional Design and experience of working with Agile methodologies (product development)
 10. Worked on at least one complete end to end implementation project in HCM/HealthCare products.
 11. Nice to have: Infor HCM or any HCM products knowledge.
 12.  Excellent knowledge in HR process an added advantage.


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.