Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Manila
Dział
Development
Identyfikator zadania
35373

Opis i wymagania

Position Summary:

 • Responsible for the overall Project Management and Agile transformation of the teams under the organization. 
 • Identify project risks and escalate to management as needed. 
 • Creates user and stakeholder documentations and guides using Confluence. 
 • Develops metrics and dashboards to monitor progress and productivity of the team. 
 • Coaches other Scrum Masters to assist them in leading their teams to Agile maturity.
 • Works with Product Owners and Subject Matter Experts to conduct detailed business analysis and translate business needs into clear, concise, and actionable user stories with acceptance criteria. 
 • Facilitate retrospectives to identify improvement opportunities and determine an action plan to address those


A Day in the Life Typically includes:

 • Leads the organization in the transformation of teams to Agile and Scrum
 • Coordinates communications within the Scrum Team and Product Teams to include identification of client expectations, critical business issues, etc.
 • Facilitates Scrum Ceremonies such as Refinement Sessions, Sprint Planning, Daily Standup meetings, Sprint Reviews, Demos, Retrospectives, and engagements with stakeholders.
 • Works with Product Owners, developers, and quality assurance analysts to estimate appropriate business solutions and set process expectations.
 • Provides project leadership to teams on small to medium-sized projects in areas such as product development, research, process development and organizational development.
 • Direct point of contact for all implementation-related issues, and resource requirements.
 • Serve as primary agent in helping Product Teams achieve their tactical goals including a successful implementation, a positive business relationship with the handled DevOps teams and remain a satisfied partner of the Applied Tooling Platform.
 • Identify project risks and escalate to management as needed.
 • Maintains the proper level of documentation necessary in each engagement to enable the business and product teams to periodically assess project status.

What You Will Need:

Basic Qualifications:

 • Amenable to 3PM-12AM M-F schedule
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, or similar field
 • 3y experience as a Scrum Master
 • 8y experience in the software industry
 • Excellent communication, leadership, coaching, and conflict resolution skills
 • Experience with distributed global teams and overseas stakeholders
 • Experience with Agile Scrum practices and activities

What Will Put You Ahead?

Preferred Qualifications:

 • SAFe certification
 • Knowledge in AWS
 • Familiar with DevOps and CI/CD concepts
 • 2y experience managing/supervising a development team

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.