Ogólne informacje

Kraj
Indie
Województwo
Telangana
Miejscowość
Hyderabad
Dział
Development
Identyfikator zadania
36527

Opis i wymagania

We are looking for Software Engineers to build and implement various applications, microservices and Cloud automations. You will work with experienced Developers, Technical Leads, Product managers throughout the Software development life cycle. In this role, you should be a team player and keen eye for detail and problem-solving skills. If you also have experience in Agile framework and popular languages such as Golang and worked on Cloud such as AWS, we would like to meet with you.

Title: Software Engineer

Experience: 4-6 Years

Location: Hyderabad

Education: Bachelor’s/ Master’s degree in CSE/IT

Key Responsibilities:

 • Self-starter with the ability to work independently.
 • Produce clean, efficient, and reusable code based on specifications.
 • Collaborate with team members to determine best practices and requirements.
 • Contribute to our efforts to revolutionize the way we build and automate cloud-based products and services.
 • Design and implement low-latency, high-availability, and high-performance applications and services.
 • Troubleshoot, debug, and upgrade existing software.
 • Performance tuning, improvement, balancing, usability, automation
 • Create technical documentation for reference and reporting.

Key Requirements/Experience:

·        6 - 8 years of software development experience with the majority spent working on Golang, Rust, and Cloud technologies AWS and Azure.

·        Good understanding of Object-Oriented concepts

 • Working Experience with AWS (Amazon Web Services) services such as CloudFormation, Terraform, Serverless Framework, ECS, EC2, S3, VPC, IAM, Security Groups, ALB/ELBs, Auto Scaling, Lambda, ECS, etc., and strong troubleshooting skills on various AWS Services
 • Also working experience with Kubernetes such as AWS EKS and Azure AKS
 • Ability to integrate with APIs and build tooling/systems around distributed systems.
 • Working Experience in software virtualization and containerization using Docker, Kubernetes, and likes
 • Ability to work with concurrency, multithreading, and multitasking.
 • Knowledge of common Data structures and algorithms and when to use them.
 • Experience in building applications based on Microservices Architecture
 • Good to have experience with large-scale data collection and visualization using ELK stack, Kafka, and Grafana
 • Experience with various versions of Windows and Linux operating systems and strong skills in Shell scripting
 • Strong experience with software version control (especially git)
 • Working knowledge with modern tools like Jira, Wiki, etc.,
 • Excellent communication and collaboration skills

Certifications:

·        Certifications related to AWS, Kubernetes, and Go lang are preferable.O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.