Ogólne informacje

Kraj
Czechy
Miejscowość
Lokalizacja zdalna
Dział
Development
Identyfikator zadania
35439

Opis i wymagania

You will be joining our AWS and Shared Services Infrastructure team. As a member of this team, you will be writing automation for AWS infrastructure and third party services. You will be engaging with development teams, providing AWS/Infrastructure support to application operation teams.

Your Responsibilities Include
• Work with application development teams to ensure that their applications are designed properly for interacting with AWS services such as IAM, KMS, S3, Security Group rules, following least privileged security practices.
• Write end-to-end automation for a variety of infrastructure needs, such as the ability to bootstrap and deploy AWS Accounts/Regions, infrastructure, services, and third-party applications/tools.
• Design, implement, and deploy cloud infrastructure services for AWS.
• Mentor your peers with development best practices. Provide code peer-review feedback.

Knowledge and Skills
Required:
Cloud
• Experience designing and consuming cloud services, ideally based on Amazon Web Services or/and MS Azure
• to think in a "cloud-native” manner

Development
• Ability to write automation code in a common scripting language, such as Python or golang, etc, including experience in AWS SDKs
• Formal development experience is a huge plus
• Working knowledge of Git, Bitbucket/Stash, Jenkins or similar tools

Optional:
Networking
• Understanding of fundamental concepts like network security, routing, and load balancing
• Good grasp of standard protocols like TCP/IP, SSH, RDP, etc.

Operations
• Understanding of operational concepts like change management, on call rotations, escalations, uptime, etc.
• Experience in managing production systems on a very large scale
• Experience with log management and monitoring tools such as Sumo Logic, Splunk, Logic Monitor. Etc

OS
• Deep understanding of Linux
• Experience with writing configuration management recipes (SaltStack, Puppet, Chef, or similar)
• Knowledge of container technologies, Docker, ECS, EKS, K8s etc.

Architecture & Design
• Ability to formalize a design for a variety of audiences
• Willingness to work in a team to design the best possible system without letting ego get in the way

Security
• Conscious of security concerns
• Work with Information Security teams, stay current and deploy security benchmarks such as CIS, NIST.
• Healthy fear of implementing an insecure solution

We offer
• Stunning colleagues
• As a cloud-based company, candidates will have the opportunity to deeply familiarize themselves with how to effectively use the cloud to solve challenging scalability, availability, and durability problems
• Competitive compensation
• Great career path
• International working environment and top world product development.
• Possibility of professional growth.
• Access to trainings and certifications
• Sodexo Cafeteria pack (sport, culture, leisure time, life/pension insurance)
• Refreshment in the office, meal flat rate
• Language courses
• Flexi working hours

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.