Ogólne informacje

Kraj
Indie
Miejscowość
Lokalizacja zdalna
Dział
Development
Identyfikator zadania
37218

Opis i wymagania

WFM is looking for a DevOps Engineer who is ready to help us continuously improve our CI/CD pipeline and SDLC process by building functional systems that bring our business to new heights. You’ll need to have strong experience in Amazon Web Services.  As a DevOps Engineer, you’ll also be working in conjunction with like-minded departments such as software engineering to deploy these new products and manage our infrastructure, associated processes and systems. It will definitely help for you to be detail-oriented and a skilled problem solver, because you will also be helping us to streamline our processes—and automating them where applicable.

Essential Duties

Will assist in many of the day-to-day tasks critical to the team’s success. These tasks will include design of continuous integration and delivery pipeline applications, various scripting and automation tasks relative to service delivery, and platforms support.  Other duties will include documentation of applications and standards, maintenance of ticketing queues, general assistance with projects, ensuring security compliance, troubleshooting and SDLC support.  Must be flexible with working hours.

Basic Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Technology, Engineering Technology or technical degree and/or related certifications.
 • 5+  years experience with Linux systems administration
 • Understanding of High Availability and Scalability techniques
 • Experience troubleshooting complex server infrastructure and network environments.
 • Experience with server configuration automation tools and automating processes.
 • Ability to work as part of a team in building, administering and deploying automated systems.
 • A general understanding of cloud technologies and/or experience with AWS (EC2, ELB, S3, VPC, SES, ECS and EKS).
 • Experience with AWS Cloud automation tool set and languages such as Shell scripting(we need at least shell scripting) and Python is a plus.
 • Experience in data serialization languages such as YAML and JSON.
 • Experience in Orchestration tool such as Docker and Kubernetes.
 • Will be an added advantage on experience in monitoring tools such as Sumologic and Grafana.
 • Good understanding of System level security
 • Experience with any industry standard monitoring solution is a plus
 • A general understanding of networking concepts such as TCP/IP, VLANs, and related protocols.

Preferred Qualifications

 • 3+ years experience with AWS Systems (EC2, EBS, ALB, NLB, ELB, S3, VPC, SSM, etc)
 • 3+ years experience automation, scripting and development tools
 • Advanced job-related certifications preferred but not required.
 • Technical certifications are a plus.
 • AWS Solution Architect Certification is added advantage.


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.