Ogólne informacje

Kraj
Stany Zjednoczone
Miejscowość
Lokalizacja zdalna
Dział
Development
Identyfikator zadania
36609

Opis i wymagania

We are seeking a DevOps Engineer with experience developing and automating cloud software. You’ll help define Infor’s next-generation CI/CD pipeline, as well as monitoring, metrics, and analytics infrastructure while working with key stakeholders throughout the enterprise to help us deliver multi-tenant applications to customers in the cloud. And you’ll work on a tight-knit team that moves fast and learns new skills daily.


A Day in The Life Typically Includes:
 • Write and Implement code and automation for cloud-based applications
 • Collaborate with other developers and departments to ensure high quality software and timely delivery
 • Participate in standups and perform code review
 • Participate in daily Stand-Ups, Sprint planning and Sprint DEMO
 • Maintain comprehensive documentation for new and existing systems and procedures
 • Maintain and enhance existing systems based on user feedback
 • Optimize performance and scalability as necessary to meet the business goals of application and environment
Basic Qualifications:

 • Degree in Computer Science/Engineering or equivalent professional work experience in field
 • Experience in Software development, deployment and support
 • Experience creating, debugging CI/CD pipelines using Gitlab/Jenkins with different plugins
 • Knowledge of Sprint and Agile methodologies
 • Experience in Terraform , Cloudformation
 • Experience with Monitoring Tools like CloudWatch
 • Experience in Python, Java, Bash OR Linux
 • Legal authorization to work permanently in the United States for any employer without requiring a visa transfer or visa sponsorship.

Preferred Qualifications:

 • AWS, Terraform or Kubernetes certifications
 • Experience with containerization and micro-services architecture
 • Data Analytics skills
 • Docker, Kubernetes, EKS, AWS Fargate
 • Application services including Lambda, Step Functions and AWS SDKs

Location:  US Remote (Dallas, TX, Alpharetta, GA, St. Paul, MN)

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf