Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Lokalizacja zdalna
Dział
Development
Identyfikator zadania
37554

Opis i wymagania

Position Summary:

The DevOps Engineer will have a strong technical background with experience working on medium to large scale environments. 

Work as part of a cross-functional team to provide technical support, troubleshooting and complex problem resolution on escalated issues while monitoring and maintaining application environment stability. 

Provide support during large scale scheduled maintenance and disaster recovery efforts

Identify, research, and develop system process improvements and recommends them to management for implementation/automation

Create, use and maintain resource documentation for reference and troubleshooting problems

Create and follow change requests in accordance with change management policy

This position operates in a 24x7x365 environment. Participate in the rotating "on call" schedule with other members of the team.

Running AWS-based automation, system level automation and troubleshooting issues when they arise.

 

 

 

 

What You Will Need:

Basic Qualifications:


 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Technology, Engineering Technology, Software Development or technical degree and/or certifications. 
 • Linux and Windows OS administration

 

 

 

 

What Will Put You Ahead?

Preferred Qualifications:

 

 • Windows and Linux experience. 
 • AWS experience including experience with EC2, S3, Lamda, SQL Server, etc.
 • Scripting experience (Powershell, Bash, Python).

 

A Day in The Life Typically Includes:

 •  Software Development or technical degree and/or certifications. 
 • Understanding of High Availability and Scalability techniques.
 • Extensive experience troubleshooting complex server infrastructure and network environments. 
 • Experience with server configuration automation tools and automating processes. 
 • Experience administering a production-state system and interacting directly with customers. 
 • Ability to work as part of a team in building, administering and deploying automated systems. 
 • Excellent written and oral communication skills, particularly in documenting and teaching installation and configuration processes.
 • A general understanding of cloud technologies and/or experience with AWS (EC2, ELB, S3, VPC, SES). 
 • Good understanding of System level security
 • Experience with any industry standard monitoring solution is a plus (Monocle and SumoLogic)

 


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.