Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Manila
Dział
Development
Identyfikator zadania
37443

Opis i wymagania

Position Summary:

Designs, develops, and documents relatively simple applications and implementation of new functionality Performs bug corrections release testing, and beta support which may require research and analysis. May assist in performing on-site client work.  Operates under close supervision. 

WHAT YOU WILL NEED

Required skills:

Minimum Qualifications:

 • Bachelor's degree or similar in software engineering or computer science; may require additional training in skills to fulfill the basic responsibilities of the position. 
 • This position typically requiring 3 years of technical experience in product programming with development and product support.
 • Knowledgeable in Web Development, Java, Spring framework, GIT/SVN, SQL, XML, and REST API.
 • Basic technical knowledge in software development methodologies, design, and implementation.
 • Good analytical and design skills at single product/single environment level. 
 • Basic understanding of development process, including specification, documentation and quality assurance. 
 • Ability to learn how business issues may impact overall end-to-end business processes. 
 • Good communications and interpersonal skills. 

WHAT WILL PUT YOU AHEAD:

 • Knowledge of  database concepts
 • Knowledge of one or more for the position relevant technologies and concepts
 • Software development experience
 • Agile methodology
 • Ecommerce platform (nice to have)

A Day in the Life Typically Includes:

 • Performs maintenance and enhancement of existing product modules. Implementation of relatively simple applications.
 • Works on problems of simple to moderate scope. 
 • Prepares program documentation of product components.
 • Ensures products conform to design or usability requirements as defined in the Company’s product /support standards. 
 • Establishes technical proficiency in design, implementation and unit testing, reviewing results and ensuring that the code conforms to the design of one’s own work. Strives to increase application knowledge.


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.