Ogólne informacje

Kraj
Polska
Miejscowość
Wroclaw
Dział
Development
Identyfikator zadania
37431

Opis i wymagania

Infor Workforce Management (WFM) is a world-class web application providing comprehensive and modern solutions that strategically enhance workforce planning, execution, and analysis. Built on a proven technology platform, we continue to innovate and lead, solving tomorrow’s workforce needs for our global customer base. Originally, our backend was all Java, but today Kotlin is our first choice when writing service-oriented code. Our front-end has used all the technologies of the past decades, but today we use Angular while supporting JSP pages with JavaScript and jQuery.


What We Do?

 • New Feature Development – we turn requirements into stylish and useful new features for our web and mobile applications.
 • Scrum – our small cross-functional team works independently to deliver features.
 • Methodology – we use industry best practices to ensure we deliver code to be proud of; Code reviews, Pair Programming, TDD, BDD, and CI are all part of the toolset.
 • Testing – we write unit and integration tests using standard testing frameworks (JUnit, Mockito, Cucumber, and Gherkin) to keep our quality high.
 • Impact – each team member has a real impact on our product by collaborating with designers and product owners.
 • Minimal Maintenance – maintenance happens, but we spread the work throughout the year, taking about 15% of any developer’s time.
 • Global Scale – work with colleagues from around the world; We have teams in Canada, the USA, Poland, the Czech Republic, the Philippines, and India.


What will you need?

 • Java development knowledge, including knowledge of JSP, Servlets, and JDBC.
 • Knowledge of web application development: HTML5, CSS, JavaScript, jQuery.
 • Knowledge of Databases and SQL: Oracle, Postgres, DB2, or MySQL.
 • English language proficiency (good verbal and written communication skills).
 • Ability to quickly grasp concepts, analyze problems and provide innovative solutions.
 • Communication with a self-starter attitude and attention to detail.


Nice to have:

 • Understanding of software engineering. processes and Agile Software Development (Scrum, Kanban).
 • Experience with Docker, Kubernetes, and AWS.
 • Knowledge of at least one of Angular, React, and Node.js.
 • Knowledge/Experience with application servers such as Oracle WebLogic, IBM Web Sphere, and JBoss.
 • Knowledge/Experience with tools like Ant, Maven, SonarQube, TeamCity, etc.
 • Servlets, Web Services.
 • HTML5, CSS, COMPASS, SASS, LESS
 • AJAX, JSON, SOAP, REST.
 • Understanding of different OS Memory management strategies, heap structure, and design patterns.
 • Good knowledge of TDD and Unit testing.
 • Experience with a Time and Attendance or Scheduling application is a plus.


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.