Ogólne informacje

Kraj
Francja
Miejscowość
Rueil-Malmaison
Dział
Human Resources
Identyfikator zadania
37482

Opis i wymagania

The HR Manager plays a pivotal role in any organization, serving as the driving force behind an efficient and harmonious workplace.

This key position manages all aspects of human resources, from talent development to employee relations and compliance.

With a keen understanding of both people and business, an HR Manager ensures that an organization's most valuable asset, its workforce, thrives while simultaneously aligning with the company's strategic goals.

 In this dynamic role, the HR Manager is both a strategic partner and a compassionate advocate, fostering a thriving and inclusive work environment.

Join our team as an HR Manager and make a lasting impact on our organization's success, one person at a time!


The mission for the role:

• Collaborate closely with the leadership team to assist in achieving business objectives through strategic partnerships.

• Aid the HR Director in addressing global HR initiatives and projects as necessary.

• Work with internal clients assigned to the role to enhance organizational capabilities aligned with business objectives.

• Offer support, feedback, and coaching to promote our PBM culture, with training provided to the successful candidate.

• Serve as a vital business advisor and subject matter expert for designated teams by leveraging business acumen, managing relationships, and proactive interventions.

• Demonstrate the capacity to comprehend business goals and market trends and use this insight to suggest and influence innovative approaches, policies, and procedures to continuously enhance business outcomes, productivity, and HR development within the company.

• Provide coaching and guidance to senior leaders on areas such as performance management, employee engagement, talent management, diversity and inclusion, and change management.

• Drive change initiatives and provide direction for organizational design, development, and change management solutions.

• Foster relationships with both in-country and global HR teams as needed, and coordinate with country HR teams when necessary.

• Assume responsibility for ad-hoc HR projects as they arise.

• Address HR issues, such as disciplinary actions and grievances, ensuring satisfactory resolutions, and adhering to country-specific processes when applicable.

• Develop and deliver specific training sessions, workshops, and teams as required by the business.


Preferred Qualifications:

• Proficiency in French and a high level of English language skills.

• Strong ability to build relationships and coach senior stakeholders.

• Generalist HR experience in a global and matrixed environment, with the capacity to provide guidance and influence senior and executive leadership team members.

• Proficiency in project management and change management.

• Experience working with leaders and HR teams outside of the home territory.

• Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to influence company leaders (especially in Excel).

• Experience in the IT services or software industry would be advantageous.


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.