Ogólne informacje

Kraj
Polska
Miejscowość
Wroclaw
Dział
Infor Design
Identyfikator zadania
35671

Opis i wymagania

As a product designer, you’ll join the Infor Design team, which is responsible for overseeing Infor’s product design language. You will be equally invested in crafting high-fidelity visual design and user experience design. You must have exceptional command of visual composition, typographic hierarchy, and creating scalable product experiences.

To succeed in this role, you must have excellent communication skills and be able to deliver rapidly within a lean process and alongside multiple stakeholders. You will solve for the utility and usability of Infor applications powered by Infor enterprise platforms. You will focus on the user, creating feasible experiences in collaboration with your engineering partners. At Infor Design, we provide a runway for success, space for exploration, the opportunity to learn from failure, and the ability to grow professionally.


A Day in The Life Typically Includes:

 • Conceptualize original, simple, user-friendly ideas to solve complex design problems
 • Implement information architecture by preparing sitemaps and interactive prototypes that illustrate navigational flows and elements
 • Execute developer handoff and ensure that the designs are accurately implemented in the final product
 • Obtain feedback on your product in order to iterate and drive improvements in future releases · Continuously contribute to Infor’s design language via our design system (design.infor.com)
 • Design and deliver wireframes and mockups optimized for a wide range of devices and interfaces
 • Advocate for Infor's design principles, best practices, and guidelines to a variety of internal teams and partners


Required Skills:

 • Proven work experience as a product designer, UX/UI designer, or a similar role 
 • Comprehensive understanding of design systems and previous experience developing one
 • Ability to articulate product functionality both visually and verbally
 • Excellent communication skills with the ability to engage, influence, and inspire partners to drive collaboration and alignment
 • Outstanding skills in Figma
 • A passion for complex problem solving
 • Curiosity to know how things work and the ability to use that knowledge to make connections and find opportunities


Preferred Qualifications:

 • Experience working in fast-paced, startup-like environment
 • Experience working in an agile development process
 • Understanding of HTML and CSS
 • Knowledge or experience with Principle or any prototyping tools is a plus
 • iOS and Android mobile design experience

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.