Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Manila
Dział
Development
Identyfikator zadania
36063

Opis i wymagania

The Product Manager assists the Manager, Product Management to define and deliver a product roadmap for the public sector product solution, identifying opportunities of enhancements and new investments. As a public sector Product Manager within Research & Development, you will be jointly responsible for managing our offerings within the local, state and utilities solutions. You will act as the voice of the customer with a strong emphasis on being able to define product requirements and drive these throughout the entire product lifecycle. As a strong collaborator and networker, you will work with colleagues and stakeholders around the world to ensure successful product launches.


A Day in The Life Typically Includes:

    Understand the target users’ needs and business problems. Assist in developing short and long-range business plans for product lines consistent with market needs and corporate strategic objectives.

    Assist in determining the total addressable market for the product line to justify the investment and to measure whether market share objectives are being met.

    Gather product’s customer/market requirements and research new industry vertical opportunities for the product suite from all regions globally and across different customer segments and industries. Collaborate with product owners/business analysts, peers, partners/suppliers, and other stakeholders to build an idea for a feature or function.

    Act as the representative of the business during development.

    Ensure that Business Management has correct information at each stage in the development process to make informed Go/No Go decisions. This requires sound business acumen and economic thinking.

    Assist in definition of the product’s customer values and competitive differentiation to be used in the development of the commercial messaging for the product launch artifacts, trade show materials, and other commercial opportunities.

    Assist in coordinating with Sales, Commercial Marketing, Solution Architects and Training/Education teams on business value of the solution, GTM motions, enablement, roadmap direction and other related activities.

This role will involve occasional travel to customer sites and events on an as needed basis

What You Will Need:

    University degree, or equivalent professional qualifications, in a field relevant for the area of responsibility.

    Extremely organized with strong time-management skills.

    At least 1 year of experience in similar role(s).

What Will Put You Ahead?

     2 Years of experience in product management.

     Domain knowledge and experience related to asset management and billing in public sector solutions in a huge plus.

     Ability to adapt and operate in a high-paced tech organization.

     Ability to help in developing and implementing a product strategy and make dynamic adjustments as landscapes shift.

     Ability to convincingly communicate product vision, solutions and benefits to customers and stakeholders.

     Ability to lead by influence within a team environment to achieve objectives.

     Used to presenting, leading, and inspiring people.

     Curious about professional trends and new technologies.

     Experience working as part of a global team.

     Experience in agile software development is a plus.

     Experience in working with Infor Hansen products and familiar with competitive products in the same domain is a huge plus.

•     Familiarity with product management frameworks like Pragmatic and experience in using road mapping tools like Aha! is a huge plus.
O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.