Ogólne informacje

Kraj
Indie
Województwo
Karnataka
Miejscowość
Bengaluru
Dział
Global Support
Identyfikator zadania
36092

Opis i wymagania

Essential Duties:

65% Provides initial direct telephone and remote support to customers: 
Provides preliminary troubleshooting and rectifies issues. 
Assigns priorities on customer issues and routes the incidents to the appropriate resource area of Support Services when unable to resolve the incident assigned to oneself. 
Documents customer contact activity and maintain accurate data on Infor Support Portal.
30% Handles miscellaneous customer requests and performs support functions for Support Team as required: 
Resolves most frequently asked questions via phone or email with the help of the on-line Knowledge Center. 
Walks a customer through the use of the Web site online Knowledge Center. 
Works with allied department of Sales, Services and Development to pass appropriate requests to them.
Takes incoming incidents/emails and processes them in our support system.
Takes incoming calls for other products as required.
5% other duties as assigned.

Basic Qualifications:

Graduates -  Bachelor of Hospitality Management / Diploma in Hospitality (IHM or similar institutes) or Post Graduate degree in Travel 
Bachelor of Computer Applications/ Master of Computer Applications may also apply
The candidate should be from Software support/services  or Hospitality (*domain) background.
Candidates must have domain/support experience from five to eight years specified but willing candidates with more experience may apply too.
Exposure to the Front office or Property Management Software is preferred.
Adequate Communication skills to interact with Infor’s global customers and analysts.

Profile Summary:

This position involves responding to troubleshooting issues from customers requiring software or technical support. One of the essential responsibilities is to provide technical support for Infor Hospitality products. This position is responsible for ascertaining the nature of the customer’s issues and its severity level to determine the best resource in Support Services to work the incident. The candidate must be willing to work in shifts including night shifts according to business requirements.  
One of Infor’s important objectives is the retention of customers through superior service, and the realization of Customer Lifetime Value.  In the globalized marketplace products become commodities and service is the key differentiator between products and organizations. Our analysts are at the front-line of interaction with the customer and end-user and their exceptional customer service has built up a loyal, global customer base and gives Infor its reputation for excellence. The analysts are also the sensory organs of Infor and they provide vital inputs from the customer for the evolution of our software in the rapidly changing environment of the market. The analyst works in concurrence with Development to adapt the software to meet agile needs of the times.

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.