Ogólne informacje

Kraj
Meksyk
Miejscowość
Mexico City
Dział
Global Support
Identyfikator zadania
36558

Opis i wymagania

 This position is responsible for providing world-class technical support for the Infor Public Sector. The Support Analyst must be able to multi-task and prioritize workload to meet individual and team objectives. This position is for those who thrive in a fast-paced environment and are looking to grow a rewarding career within Product Support. IPS customers are in general an entity providing governmental services and support i.e., public entities like public utility companies, City/County/State agencies and departments. This position offers the exciting opportunity to utilize your strong technical and problem-solving skills combined with the extensive product training and job coaching to help the Public Sector industry with their challenging issues that are critical to their daily operations.A Day in The Life Typically Includes:

  • Provide troubleshooting and diagnosis for complex issues presented to Infor from both On-Premises and SaaS customers.
  • Support entire product and wide variety of issues ranging from application issues, installation/configuration and performance-related issues.
  • Work closely with R&D, Product Management and Services team on software defects, enhancement requests and consulting issues respectively.
  • Meet or exceed all departmental goals including response times, customer satisfaction levels and knowledgebase contributions.
  • Utilize excellent communication skills to diffuse heightened end-user sensitivity and interact with multiple levels of the Customer's organization.


Basic Qualifications:

  • Troubleshooting and triage skills to computer and workflow related issues
  • To traverse logs and other documented outputs to provide resolutions to presented issues.


Preferred Skills:

  • Experience and knowledge of .Net, SQL, XML output and Cloud tools.
  • Experience in a public sector computing or municipality.

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.