Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Manila
Dział
Development
Identyfikator zadania
35778

Opis i wymagania

This position is for a Mid-Senior Software Engineer who will create and drive the entire TAM performance testing and analysis program. This will involve learning the GHR application, understanding its performance characteristics, understanding the LPL code use to develop it. This engineer will take this knowledge and craft a performance testing program for GHR, to include both regular performance regression as well as specific benchmarking projects driven by clients and prospects.

What You Will Need:
Required skills:
Minimum Qualifications:
 • At least a 4 year degree in software development or systems administration
 • Several years experience in any OOP
 • Several years of experience as a QA Automation/Performance tester
 • Very strong understanding of performance engineering tools and techniques
 • Can interpret and visualize performance data
 • Very strong understanding of databases, SQL, and SQL optimization/scaling techniques
 • Ability to write scripting in Perl, Python, and/or bash
 • Solid understanding of the full stack of a cloud application, from the front end all the way down to the machines
 • Excellent problem solving skills
 • Good communication skills

What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:
 • JMeter/LoadRunner experience a major plus

A Day in The Life Typically Includes:
 • Execution of benchmarking projects, which are aimed at documenting the performance of a particular configuration of the application for a specific client/prospect
 • System performance monitoring and log analysis
 • Development and maintenance of performance test environments to support benchmarking and regression testing operations
 • Development and maintenance of a production performance metrics pipeline, including consulting with product owners on how to analyze it
 • Development and integration of tooling to automate as much of performance testing as possible
 • Assisting development and ops with triaging and overcoming production performance issues
 • Assisting QA in interpreting regression test results and recommending follow-on actions

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.