Ogólne informacje

Kraj
Indie
Województwo
Telangana
Miejscowość
Hyderabad
Dział
Development
Identyfikator zadania
34436

Opis i wymagania

Resources with 3-5 Years’ experience in Manual and Automation using any programming language like Core Java, Maven, Selenium TestNg, Cucumber, GIT, and Jenkins. Good to have Python, Unix/Linux commands, minimum exposure to AWS services and Appium. Hands on in API /Webservices/Functional Testing.

This Role is responsible for the quality of the product and involve in project discussions from the early stage. Design and document testcase/test plans, Analyze the Business Processes, Test the product, suggest enhancements for better usability and customer satisfaction and automate the regression test scenarios.

A Day in The Life Typically Includes:

• Design / Analyze Test Scenarios / Test case document based on the Use Cases to implement thorough testing process.
• Involve in developing Test Strategy and Test cases, smartly configure Test Plans.
• Involvement in Test Execution, Results Analyzing, and Defect/Task reporting and tracking.
• Design and develop automation solutions that work under any conditions using any tool supported by the Organization.
• Work in deadline driven environment/Sprint cycles and respond creatively to pressure.
• Automate the Regression test cases and maintain them in usable state at any point in time.
• Switch between technologies depending on the product requirement.
• Work independently and in teams seamlessly.
• Acquiring and sharing in-depth knowledge of integrations between various products.
• Able to help the team members as and when required.
• Should benchmark individual performance year on year.

What You Will Need:

Basic Qualifications:

• MCA or B. E /BTech in Computer Science (Preferred) or any other branch incase technically strong.
• 3 – 5 years of automation and testing experience.
• Excellent Analytical skills and Problem solving.
• Excellent Soft Skills (Communication – via email, phone, live-meeting etc.)
• Automation scripts development using Selenium or framework built on top of Selenium or any latest automation tools involving programming.
• Should be able to seamlessly switch between technologies depending on the product requirement.
• Required excellent trouble-shooting skills and quick debugging.
• Should have worked with Jenkins, GIT, JavaScript, strong SQL knowledge.
• Hands on experience in Android/iOS Mobile Application Automation testing will be an added advantage.
• Should have coding experience in core java, web driver, and jQuery.
• Working knowledge on bug tracking tools like Bugzilla, Jira.

What Will Put You Ahead?

Preferred Qualifications:

• Certifications in functional and technical domains.
• Familiarity with various Business Applications and Processes will be added advantage
• Testing knowledge on REST API / Webservices is a Plus.
• ISTQB/Scrum Master/Any testing related Certifications
• Experience with web concepts (HTTP, Client-Server communication, CSS, JavaScript etc.).


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.