Ogólne informacje

Kraj
Tunezja
Miejscowość
Tunis
Dział
Development
Identyfikator zadania
36463

Opis i wymagania

The Infor Decision Analytics and Science (IDeAS) team is responsible for setting the innovation strategy at Infor. We are a diverse, well-integrated, and customer-focused team of data scientists, data engineers, solution architects, application developers, and science solution managers with an ambitious vision to enable enterprise Machine Learning (ML) for all Infor customers across multiple industries and segments.
 
 The solution manager in IDeAS represents a liaison between various stakeholders to build data-centric products. As a solution manager, you will be defining various industry use cases and performing market assessments, mapping out personas, building story maps, and coordinating among various teams on execution, branding, and storytelling. A successful candidate is expected to bring passion for AI/ML and data-related implementations; solid business acumen and judgment; ability to balance strategy, governance, and implementation; desire to have an industry-wide impact and ability to work within a fast-moving environment in a large company to promote decision analytics across various industry verticals.

 

Position responsibilities include:

 • Leading discussions with customers to identify potential problems that can be solved using machine learning, optimization, and other analytical approaches
 • Acting as a subject matter expert on all data science systems and Infor technologies
 • Working with scientists and engineers to support the transformation of prototypes and PoCs to products and diagnose science-related bugs, supporting technical analysis, design, development, testing, implementation, and deployment
 • Leading product definition by owning and driving business metrics, value propositions
 • Communicating technical concepts and challenges in machine learning space to both technical and non-technical stakeholders
 • Defining, measuring, creating business intelligence reports, and communicating key metrics for team progress and value delivered
 • Participating in the development process including activities such as sprint reviews, science testing, user acceptance testing, etc
 • Taking ownership of risk mitigation and solving issues as they arise
 • Data manipulation and analysis of large-scale datasets using SQL or similar
 • Programming in Python, R, or Scala and data-querying skills in SQL and/or PySpark, etc
 • Data visualization tools such as Tableau, Birst, Power BI or similar


Basic Qualifications:

 • Demonstrated real-world experience in defining personas, developing story maps, gathering requirements, building workflows, preparing roadmaps, and producing qualitative and quantitative industry business cases
 • 1-5 years' experience implementing analytics data driven software solutions
 • Strong analytical skills and good working knowledge of Machine Learning, and data concepts.
 • Strong verbal/written communication and presentation skills
 • Effective in coordination and prioritization activities.
 • Ability to come up and perform data storytelling
 • Self-starter with a passion for analytics and data-related implementations.
 • Understanding of data software development life cycles
 • Bachelors (or foreign equivalent) in Data Analytics, Computer Science, Business Administration, or a related discipline from an accredited university

 

What Will Put You Ahead?

 • of progressive responsibilities and process ownership
 • Experience effectively presenting to Leadership teams 
 • Experience and/or certification in agile software development
 • Enjoy working with multiple levels and teams across organizations (engineering/research, product, sales, and marketing teams) and externally (prospects, customers, partners)
 • A proven desire to continue learning to stay ahead in competitive environments and changing technological landscapes
 • Proficiency in any one of the following Python, R, SQL


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.