Ogólne informacje

Kraj
Japonia
Miejscowość
Tokyo
Dział
Consulting Services
Identyfikator zadania
37093

Opis i wymagania

Our Infor Managed Services consultants provide customization and systems analysis solutions to customers across the Americas, Europe, and Asia Pacific.

With their in-depth industry knowledge, they serve as the subject matter experts on the Infor product suite, helping customers streamline their business processes and address any product-related concerns.

As an integral part of the Global IMS delivery team, our consultants ensure that only the best quality of service is delivered to customers. By providing timely resolution for incidents as well as recommending process improvements and product innovations, we help our customers optimize their overall operations and delivery.

A Day in The Life Typically Includes:

• Continuously strive to provide only the best quality and timely service to our customers by meeting required SLAs and providing value-adding updates to open incidents.

• Develop strong functional consulting skills surrounding Infor applications (and related third party) technologies and tools to support client inquiries, and requests on enhancements, solutioning, and related consulting/training activities.

• Responsible for analyzing and interpreting client requirements, drafting functional descriptions and/or programming specifications as required.

• Work collaboratively with different work groups to provide sound solutions which address the needs/questions of key users and ultimately drive incidents to resolution within prescribed SLA.

• Work as an integral part of the client servicing team by coordinating activities with the clients’ Infor Service Operation Manager (SOM).

Required skills:
• Fluent In Japnaese and business level in English 
• Must have at least 4-5 years of ERP experience with specialization on Supply Chain, Planning, Warehousing and Procurement, Manufacturing and/or Sales and Distribution.

• Bachelor’s Degree in Computer or Industrial Engineering, Computer Science, Information Technology or any related course.

• Experience in supporting SAP MM, SD, Warehousing, Manufacturing, or any similar ERP Solution.

• Knowledgeable in process analysis, design, and documentation.

• Excellent communication, presentation, organizational, and planning skills –

o Ability to verbally present complex concepts and technical information to a non-technical audience in a clear and concise manner.

• Strong Analytical, Problem Solving and Troubleshooting skills.

Preferred Qualifications:

• Strong experience with Client Support and/or Incident Handling

• Knowledge and Exposure to ERP - Implementation/Support

• Bonus points for:

 Familiarity with the concept of Integration/Mapping (OpenText, Biztalk, etc.) and/or Report Generation (Business Intelligence)

SQL Knowledge

Industry Related Certification (i.e., APICS for SCM)

Methodology Certification (i.e., ITIL, Scrum, Agile, Project Management, Lean Six Sigma)


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.