Ogólne informacje

Kraj
Niemcy
Miejscowość
Lokalizacja zdalna
Dział
IT Business Innovation
Identyfikator zadania
37448

Opis i wymagania

The (Senior) Project Manager will be responsible for managing medium to large, strategic ERP Cloud projects from initiation through delivery and leading consulting team members on billable implementation, migration, enhancement, or integration projects that often involve business process reengineering. You will be accountable for managing the client project to ensure that all targets and requirements are met and ensure billable projects are completed on schedule, in scope, quality and within budget.

A Day in The Life Typically Includes:
 • 80% Responsible for billable projects from initiation through delivery and 20% responsible for managing the Infor Consulting business through accurate project accounting.
 • Accountable for ensuring that billable projects remain on schedule, in scope, quality and within budget.
 • 80% of the PM's time is billable out of a standard 2,080 -hour year.
 • Confirms projects are completed according to plan; maintains and updates project plans, project financial and project profitability, to include resource scheduling, revenue forecasting per project, billing reconciliations, and expense report and time approval for project work.
 • Keeps appropriate client and Infor resources informed of project progress, complete weekly Project Status Reports, Bi-Weekly dashboard reports, participate in weekly PM meetings and communicate appropriately with Executive Sponsor / department leadership through written and verbal communication.
 • Ensure all project resources are identified, forecasted, and staffed.
 • Complete timely and accurate client invoicing.
 • Effectively utilize Infor’s global and remote delivery capabilities.
 • Comprehend how to profitably delivery both Time and Material; as well as Fixed Fee contracted engagements
 • Ensure delivering and implementing Infor's Multi-Tenant ERP standard solutions to guarantee fast delivery and value for all project parties
Required skills:
 • Project Management experience
 • Experience in implementing ERP systems for Professional Services/Consulting organization
 • Experience with MS Project, particularly in scheduling
 • Experience in Azure Dev Ops or similar solutions would be a plus
 • Experience with ERP software implementations, preferable Cloud implementations
 • Managed one million to multi-million-dollar annualized services budget
 • Fluent German and English


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.