Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Manila
Dział
Development
Identyfikator zadania
35924

Opis i wymagania

A Day in The Life Typically Includes:

  • Performs moderately complex product development, systems analysis and programming activities which may require some research and analysis:
  • Performs development, implementation and maintenance of single product modules/sub-systems or on lower level issues of multiple products.
  • Prepares technical documentation of product modules/sub-systems.
  • Performs moderately complex bug verification, release testing and beta support for assigned products. Researches problems discovered by QA or product support and develop solutions to the problems.
  • Researches and understands the marketing requirements for a product, including target environment, performance criteria and competitive issues.
  • Researches new technology or development tools to remain informed of current technology.

 

What You Will Need:

Minimum Qualifications:

  • Bachelor's degree or similar in software engineering or computer science.
  • Typically requires a minimum of 3 years of technical experience in product design, programming using Java, OOP, SQL
  • Good technical knowledge in software development methodologies, design, programming and implementation.
  • Can work onsite in BGC 3x per week.


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.