Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Manila
Dział
Development
Identyfikator zadania
36683

Opis i wymagania

Performs product research for feature enhancements, defect or bug research, development testing, process improvements, and test automation (unit tests) development for which may require medium to complex research, analysis, coding or scripting skills. May assist in performing on-site client work and operates under the general supervision of a team manager.

What You Will Need:
Required skills:
Minimum Qualifications:

• Bachelor's degree or similar in software engineering, computer science, or information technology.
• At least 2-3 years of technical experience in product design, programming / software product development environment, software development methodologies, implementation, and quality control
• Strong technical leadership and experience in large scalable distributed systems and/or SaaS solutions, software development work on Cloud and/or Mobile platforms
• Solid experience on web development using any of the following:
o JavaScript
o Jquery
o JavaScript frameworks preferred (React, Angular, AngularJS, Marionette, Handlebars, Backbone, Node.js)
o Object-Oriented Programming (required)
o Backend: IIS, MS SQL/Oracle, REST API creation & consumption a must

What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:

• Knowledge in Web platform technologies
o C#, .Net framework
o ASP.NET, HTML5, CSS
o Quality/Testing: Unit Testing experience, Test Driven Development (TDD),
o Design Patterns (ex. Facade, Factory, Decorator, etc.) preferred, S.O.L.I.D. Principles
o Version control: SVN a must, GIT / Github
o Experience in Service Oriented Architecture
o Experience in using collaboration tools like JIRA and Confluence
o Experience in Cloud platforms MS Azure or AWS


A Day in The Life Typically Includes:

• Performs moderately-complex to complex product research and analysis for development and testing that includes process improvements which will require technical skills.
• Performs product functionality enhancements, defect verification, development implementations, and quality support for single and multiple product modules or sub-systems.
• Prepares technical documentation of new features and enhancements for the product modules or sub-systems that may require automation support for quality assurance
• Conducts unit, integration, functional, performance, and integration testing for functionalities and quality control.
• Assist with design, estimation and planning activities for new features and enhancements during development life cycle.
• Participate in reviewing deliverables with system stakeholders such as product managers, business analyst, development, quality assurance, and implementations team. This includes review of designs, test plans, and documentation that are needed to help identify and resolve gaps between requirements and testing plans of the system.
• Researches problems discovered by business analysts, quality assurance, and product support and develop or recommend solutions to the problem based on business requirements.


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.