Ogólne informacje

Kraj
Indie
Województwo
Telangana
Miejscowość
Hyderabad
Dział
Development
Identyfikator zadania
35620

Opis i wymagania

Position:

Infor is seeking an experienced Software Developer to join the Epiphany team that develops, maintains, and enhances the Digital Marketing applications and its components for on premise and Cloud deployments. This developer is decisive, action-oriented, learns quickly, independently, and takes ownership of open issues. The work includes a variety of activities ranging from architecting, designing, and developing new features to fixing bugs, cloud deployments, continuous integration, creating requirement & design documents to tests.


Basic Qualifications:

 • Bachelor’s or Master’s degree in computer science, or related field preferred.
 • At least 10 years of solid development experience on JAVA/J2EE applications.
 • Should be able to work as individual contributor throughout the lifecycle of development.
 • Advanced proficiency in Angular or React, JavaScript, Spring, Spring Boot, SOAP, REST, Microservices, HTML5, CSS3, JSON, and XML
 • Advanced knowledge of Object-Oriented Design, Microservices, Service Oriented Architecture and Application Integration Design Patterns.
 • Experience in Database (Oracle or MS SQL Server) and should be able to write SQL scripts and stored procedures.
 • Hands on experience with web, application servers like Tomcat, Jboss and Weblogic and IDE’s Eclipse or Netbeans.
 • Debugging skills for analyzing customer issues and existing product implementation.
 • Experience with any of code repositories like Mercurial, GIT etc.
 • Good communication skills and comfortability speaking in customer and internal interactions
 • Strong analytical skills and ability to multi-task
 • Quick adaptability towards learning new skills for development needs
 • Experience in application integration across other products preferably INFOR products.
 • Familiarity with AGILE development methodology

Preferred Qualifications:

 • Experience on JSF UI framework
 • Experience on Docker and Kubernetes
 • Familiarity with Data Warehouse concepts like star schema, dimensions and facts

·            Experience in SaaS environment and any Cloud (Azure/AWS/gCloud) experience

·            Familiarity with security scan API’s like OWASP, AppScan etc.

Responsibilities:

 • Designing, coding, and debugging software
 • Maintain, upgrade and enhance existing software
 • Review and resolve software-related findings and make required changes
 • Understand the product and interface architecture, requirements, design and participate in technical discussions with stakeholders to release time to market.
 • Understand client requirements and accordingly develop the code to create required features.
 • Implement a robust set of services and APIs to power the web application.
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Review code to ensure quality and adherence to company standards
 • Improve performance of existing software
 • Communicate issues to the appropriate audience
 • Recommend new technologies that can help increase productivity
 • Write and maintain design specification documents
 • Investigate product functionalities, new technologies or 3rd party software for areas to improve current product.
 • Estimate, prioritize and refine tasks during the Sprint Planning event
 • Provide timely and meaningful feedback during Sprint Retrospective event
 • Be open to take on other projects and responsibilities as necessary
 • Investigate and develop mitigation for Security Scans


O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.