Ogólne informacje

Kraj
Filipiny
Miejscowość
Manila
Dział
Development
Identyfikator zadania
35689

Opis i wymagania

The Senior Software Engineer position will be part of a collaborative, global development team that addresses platform-level Security enhancements and bugs, either for On Premise, Single Tenant or Multi-Tenant deployment. This position will also be responsible for addressing security vulnerability issues that will result from the execution of multiple scanning tools as well as deliver code changes that will enhance the solution’s security. The candidate qualified for the job will also have the opportunity to help mentor less tenured software engineers in the industry.A Day in The Life Typically Includes:

The Senior Software Engineer position will be part of a global scrum team, with exposure to Manila and US-based team members. He /she will participate in scheduled scrum activities, collaborate with the rest of the team and provide assistance to non-senior team members for any technical concerns that they may have. He/she will be reporting directly to the Team Lead and Senior Manager, for updates related to items being worked on and raise any concerns that may hamper completion of daily activities.  


What You Will Need:

Required skills:

  • At least 5 years of solid programming experience (Java or any OOP languages)
  • Work experience includes coding and exposure to SDLC processes
  • Willing to learn and work on Proprietary Language
  • Problem solving skills
  • Ability to develop and interpret technical plans/designs
  • Good written and verbal communication skills

What Will Put You Ahead?

Preferred Qualifications:

  • You have a keen interest in and are familiar with new and emerging technologies.
  • You are a team player who prefers to work in small agile development teams.
  • You have a strong interest in programming, and the quality of your work is important to you.
  • You are creative and not afraid to take initiative in driving your work forward.

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.