Ogólne informacje

Kraj
Indie
Województwo
Telangana
Miejscowość
Hyderabad
Dział
Development
Identyfikator zadania
35626

Opis i wymagania

We are seeking a highly motivated and detail-oriented Java Developer to join our growing Infor OS (Infor Operating Service) organization.  Infor OS is a foundational cloud platform that provides horizontal technology services across all of Infor’s Cloudsuites.

You would be joining a dynamic, fast-paced, cross-functional team composed of business analysts, developers, architects, product owners and quality assurance analysts delivering a portfolio of world-class products.  We offer an Agile environment in which you can work on challenging problems that that will keep you engaged and learning all the time. If you want to build beautiful software, contact us.

 

JOB RESPONSIBILITIES:

·       Working as part of a dynamic Agile team to write clean, efficient, and maintainable code while working closely with cross-functional teams to bring new features and enhancements.

·       Develop new features, modules, and functionalities for the product, ensuring they meet quality standards and are delivered on time.

·       Analyze complex technical challenges and propose creative solutions to enhance product capabilities.

·       Identify opportunities for process improvements, tooling enhancements, and best practices to streamline development workflows.

·       Participate in unit testing, integration testing, and performance testing to ensure the reliability and robustness of the product.

·       Mentor team of developers, fostering a positive and collaborative work environment.

·       Promote knowledge sharing and continuous learning within the team to enhance overall capabilities.

·       Conduct regular code reviews to ensure code quality, adherence to coding standards, and the implementation of best practices.

·       Assist the team in troubleshooting complex technical issues and guide them towards efficient resolutions.

EDUCATION & EXPERIENCE:

·       An undergraduate or Master’s degree in Computer Science or an equivalent experience

REQUIRED SKILLS

·       Experience with Java development experience, including knowledge Spring/SpringBoot Framework

·       Experience with Databases and SQL

·       Experience in any of these databases: MySQL.MS SQL Server

·       Strong grasp of relational database concepts

·       Experience with any one of the application servers such as Jetty/ Apache tomcat

·       Solid understanding of Micro service-based solutions/architectures.

·       Experience with AWS services like API Gateway/Lambda/ECS/Cloudformation etc.

·       Experience with tools like Ant, Maven, SonarQube, etc.

·       Experience with CICD

  • Gitlab/Github Pipelines.

·       Ability to quickly grasp concepts, analyze problems and provide innovative solutions.

·       Good knowledge of TDD and Unit testing

PREFERRED SKILLS & KNOWLEDGE: 

·       Experience with least one of Javascript, Angular2, AngularJS, JQuery

·       Experience with Azure along with AWS is a plus.

·       Understanding of security protocols like OAuth2.0O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.