Ogólne informacje

Kraj
Indie
Województwo
Telangana
Miejscowość
Hyderabad
Dział
Development
Identyfikator zadania
37402

Opis i wymagania

RESPONSIBILITIES:
· Understanding, learning, and exploring the Product from both Functional and Technical aspects.
· Fixing the bugs reported in the Product following proper coding conventions and framework established already in the product.
· Working on Enhancements in the Product.
· Collaborating with designers and UI developers to bring the designs to life.
· Translating design specification into proven software solutions
· Application testing & fault finding
· Improving software performance, scalability, stability, and usability.
· Technically reviewing and functionally testing the work of other team members.
· Identifies and recommends resolution to problems in accordance with design and development processes to ensure software quality.
· Investigates, validates, and prioritizes resolution of reported product faults.

REQUIRED SKILLS:
· 4+ years of Java development experience
· Strong analytical and problem-solving skills.
· Experience with web application development: HTML5, CSS, JavaScript, jQuery
· Experience with at least one of Angular, React, Node.js
· Experience with Databases
· 3+ years of experience in any of these databases: Oracle, Postgres, MySQL.
· Strong grasp of relational database concepts
· Strong in SQL - Ability to write, analyze complex queries and tuning SQL for performance.
· Experience with application servers such as Tomcat
· Experience with tools like Maven, Jenkins, GIT, SVN etc.
· Experience in developing applications using IDE like Eclipse/IntelliJ
· Strong communication skill with self-starter attitude and attention to detail
· Ability to quickly grasp concepts, analyze problems and provide innovative solutions.
- Experience in debugging skills.
· Very good English language communication spoken and written.
PREFERRED SKILLS /KNOWLEDGE:

· Spring Framework, Hibernate, Struts, JSF
· Servlets, Web Services
. Oracle, PostGres, MySQL
· HTML5, CSS, SASS
· AJAX, JSON, SOAP, REST.
· Understanding of different heap structure, and design patterns
· Knowledge of Test-driven development and Unit testing

Qualifications:

Bachelor’s/ Master’s degree in CSE/IT
O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.