Ogólne informacje

Kraj
Wielka Brytania
Miejscowość
Lokalizacja zdalna
Dział
Consulting Services
Identyfikator zadania
35199

Opis i wymagania

The Delivery Method DevOps Manager is a critical member of Infor’s highest priority strategic initiative to transform the Infor Deployment Method used to implement customer solutions.  The solutions used to manage customer implementations are foundational to the success of this initiative and this role is responsible for the technical design and configuration of the main platform in the toolkit, Azure DevOps.

In this role, your core responsibility is the design, configuration and maintenance of Azure DevOps (ADO) and Microsoft Project (MPP), as well as potentially additional software identified to manage customer implementation projects.  You will have significant experience using Azure DevOps to manage and execute projects as a task management tool using Boards, Dashboards and Queries. Infor is currently not leveraging Pipelines, Releases and Repositories functionality, therefore experience with CI/CD Pipelines is not required.  You will work closely with the VP, Delivery Method, as well as key members of the Delivery Method team, the Global Professional Services team, Global Project Management Office (PMO) and other key members of the “Time to Value” strategic initiative. Your focus will be on designing and evolving “best practice” functionality within DevOps and related platforms to be used by our customer implementation project teams.


A Day in The Life Typically Includes:

 • Configuring Azure DevOps Process templates
 • Configuring Azure DevOps Projects
 • Adjusting Azure DevOps Projects by using Queries, Wiki, Dashboards, custom fields, automated rules
 • Copying Azure DevOps Projects between the Organizations
 • Managing Azure DevOps and Microsoft Project Integration
 • Researching new techniques to apply updates in mass within a project as well as across projects and organizations
 • Ongoing updates to Infor’s global industry project templates to implement continuous improvements
 • Enforcing global design standards across our DevOps projects
 • Research and guide the company on advanced functional capabilities offered by DevOps, Microsoft Project or other software in the marketplace, such as Microsoft Power Automate

Required skills:

 • Technical skills
  • Azure DevOps
   • Configuring Process Templates
   • Configurating Projects
   • Configuring Boards
   • Configuring Dashboards
   • Working with Queries
   • Creating Wiki Pages
   • Automation Rules
   • Copying Azure DevOps Projects between Azure DevOps Organizations
   • Copying Dashboards between Azure DevOps rganizations
   • Copying Process Templates between Azure DevOps organizations
  • Power Automate
   • Understanding Power Automate Concepts and Azure DevOps relevant application
   • Creating Power Automate Scripts
  • Power Shell
   • Installation and running Power Shell Scripts
   • Configuration and Editing of Power Shell Scripts
  • Microsoft Project
   • Understanding of Microsoft Project advanced features such as Custom Fields and Formulas
   • Understanding application of VBA scripting in Microsoft Projects
   • Knowledge of Integration between Microsoft Project and Azure DevOps
   • Configuration and adjustment of Microsoft Project integration files and components
 • Functional skills
  • ERP Project Management
  • Consulting in Services
  • Delivery Methodologies, such as Waterfall and Agile

Preferred Qualifications:

 • Technical
  • Azure DevOps: Test Plans, Pipelines, Repos,
  • Additional software that integrates with DevOps (e.g. 7pace Timetracker) 
 • Leadership: Lead by example and demonstrate a positive mental attitude. Demonstrate standard leadership traits: strategic, forward thinking, problem solving, and implementation thought leadership.
 • Execution: Results oriented, and proactively leverages the organization in an efficient manner to overcome and resolve obstacles.
 • Communication: Ability to effectively communicate with all levels of the organization. Efficiently, effectively and appropriately establish and manage expectations through verbal and written communication. Demonstrate the ability to effectively listen and comprehend.
 • Thought Leader: Subject matter expert and thought leader in methodology. Keep up to date with new developments, best practices, industry trends and new innovations for all related methodology knowledge areas.
 • Collaboration: Able to work independently but contribute fully as an effective team member
 • Analytical Skills: ability to understand, analyze and document requirements for enriching Infor Industry templates

O firmie Infor

Infor jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania chmurowego dla firm działających na rynkach branżowych. Infor buduje kompletne pakiety branżowe w chmurze i efektywnie wdraża technologię, która stawia wrażenia użytkownika na pierwszym miejscu, wykorzystuje analitykę danych i łatwo integruje się z istniejącymi systemami. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie polega na Infor, aby pomóc przezwyciężyć zakłócenia rynkowe i osiągnąć transformację cyfrową w całej firmie. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infor.com  

Nasze wartości

W Infor dążymy do stworzenia środowiska opartego na filozofii biznesowej zwanej zarządzaniem™ (PBM™) opartym na zasadach (PBM™) i ośmiu zasadach przewodnich: uczciwość, zarządzanie i zgodność, transformacja, przedsiębiorczość oparta na zasadach, wiedza, pokora, szacunek, samorealizacja. Rosnąca różnorodność jest ważna, aby odzwierciedlić nasze rynki, klientów, partnerów i społeczności, w których służymy teraz i w przyszłości.

Jesteśmy nieustająco zaangażowani w kulturę opartą na PBM. Opierając się na zasadach, które pozwalają na rozkwit wolnego i otwartego społeczeństwa, PBM™ przygotowuje osoby do innowacji, doskonalenia i transformacji, jednocześnie wspierając zdrową, rozwijającą się organizację, która tworzy długoterminową wartość dla swoich klientów i zwolenników oraz spełnienie dla swoich pracowników.

Infor jest pracodawcą równych szans. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Infor nie dyskryminuje kandydatów ani pracowników ze względu na ich płeć, rasę, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe, status weterana lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

W Infor cenimy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę, którą możesz przeczytać tutaj.