Allmän information

Land
USA
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
37463

Beskrivning och krav

Infor is seeking a highly motivated individual to join our growing team in the role of Software Architect for our HR Talent product. This role provides architectural and “big picture” oversight for development of new or enhanced product functionality.  You will work with product developers, business analysts, product managers and customers serving as a technical expert. Your role will involve designing innovative solutions to complex problems, collaborating with other technology and application experts to ensure alignment of architecture with business needs.  You may be responsible for integrating components built by product developers. You will work on our Talent Acquisition module, a strategic module for HR Talent, that has a major initiative due in 2024 to improve the UX/UI.  We need someone who can step in immediately to keep this project on track.


A Day in The Life Typically Includes:

 • Designs software modules and/or products that will work together to produce desired solutions.
 • Works with various development and product teams within the company to ensure that required features and modifications are included in the appropriate releases to support cross-product features.
 • Reviews customer defects especially related to overall product usability, performance, scalability and/or security issues which may involve reworking architecture.
 • Ensures completed enhancements provide all functionality described by application and technology experts and meet usability, performance, scalability, and/or security guidelines.
 • Provides high-level analysis and design reviews to other members and groups within the department to avoid duplication of efforts in solving the same application and/or technology problem within different products and solutions.
 • Works with third party vendors to develop software and/or integrate their software into the company's products and solutions.
 • Evaluates new technologies, development frameworks and software products to determine feasibility and desirability of incorporating their capabilities within the company's products and solutions.

Basic Qualifications:

 • Experience with key business processes associated with Human Capital Management specifically in one of the areas of Talent Acquisition, Global HR, Talent Management, Performance Management, Benefits, Absence Management, or Employee Engagement.
 • Experience building products/applications.
 • Experience in software development lifecycle and development methodologies. 
 • Experience rapidly learning an application, new tools, and techniques.
 • Experience mentoring junior employees.

Preferred Qualifications:

 • Bachelor's degree in business, software engineering, computer science or information systems.
 • Technical experience in software product development.
 • Source code management and configuration management.
 • Experience using mockup or prototyping tools.
 • Experience with Jira and Wiki.
 • Experience developing REST or SOAP APIs or building integrations using APIs to third-party applications.
 • Familiar with IDE software development tools.
 • Understanding of web-based and cloud technologies.
Location:  US Remote (Dallas, TX, Alpharetta, GA, St. Paul, MN)

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf