Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Manila
Avdelning
Development
Jobb-ID
36108

Beskrivning och krav

This position will be part of the FSM Development team of Procurement modules – Purchase Order, Requisitions, Inventory Control, Warehouse, Order Entry, Billing, and Work Order. Using a proprietary language as its platform. He/she will be responsible for the development of new features or enhancements, maintenance or bug fixing of defects found, and triaging of customer issues through bug analysis with customer calls as needed.

What You Will Need:
Required skills:
Minimum Qualifications:

• At least 2 years of development experience (programming)
• Solid background in Object-oriented programming language
• Database management/SQL knowledge
• Critical thinking, problem-solving and analytical skills
• Decision-making; ability to make an independent and sound judgment
• Has good attention to detail – has critical eye to discover problems quickly
• Excellent communication skills (reading, writing, and speaking skills)
• Good collaboration with teammates

What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:

• Must be willing to learn and use a proprietary language
• Background in ERP
• Background in Agile methodology
• Contribution motivated
• Introspection
• Inquisitiveness and curiosity

A Day in The Life Typically Includes:

This includes having the ability to understand design documents, analyze internal and customer bugs, derive behaviors, do extensive testing on their changes, and collaborate with teammates and work with other teams. Aside from this, he/she should be able to present his understanding of the ticket and explain his code changes to the team during the daily code review sessions clearly and effectively. As a mid level developer, he/she should also be able to lead associate developers, handle customer reported issues and participate in customer calls for escalations as needed and be involved in design discussions.

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.