Allmän information

Land
Brasilien
Stad
São Paulo
Avdelning
Education
Jobb-ID
37351

Beskrivning och krav

Help shape the future of our Revenue Management Solution and Infor Hospitality suite by making a significant impact on our diverse customer base. If you are a strategic thinker, a problem solver, and a passionate advocate for product excellence, we invite you to apply and embark on an exciting career journey with us. As a Business Analyst you will play a pivotal role in transforming our vision into reality. Your primary responsibility is to drive the strategic initiatives that enhance the analytical, forecasting, and optimization capabilities of our Revenue Management solutions, catering to a diverse clientele of budget to luxury hotels and hotel chains, but also a diverse base of user personas that all have their individual needs. This role demands a blend of critical thinking, analytical prowess, and great oral and written communication skills.


A Day in The Life Typically Includes:

 • Collaborate with cross-functional teams to execute strategic initiatives that enhance the Revenue Management Solution's analytical, forecasting and optimization capabilities. This includes studying market trends, understanding customer needs, and aligning product development with the company's vision.
 • Lead product research efforts to identify opportunities for new features and improvements. Your insights will be instrumental in maintaining our competitive edge and driving profitability.
 • Work closely with application experts, designers, usability analysts, and engineers to create comprehensive product specifications, including requirement documents and use cases. Your role is pivotal in translating business needs into actionable development plans.
 • Manage product improvements from conception to delivery. Ensure that the product meets high-quality standards and user expectations throughout its lifecycle.
 • You'll gather and analyze the project's business requirements, translating this knowledge into actionable insights for our development team.
 • Provide valuable suggestions to our product and software engineers during development to ensure that the features align with market and customer expectations.
 • Document customer requests, crafting comprehensive product requirement documents, and obtaining sign-off from customers to establish clear expectations.


Basic Qualifications:

 • Aptitude for thinking analytically and solving complex problems.
 • Understanding of how digital, data and technology trends can strengthen the hotel business today and future-proof it.
 • Proficiency in gathering and interpreting relevant data and information.
 • Full proficiency in English.Preferred Qualifications:

 • Previous hotel industry (Hotels, Resorts or Travel Industry).
 • Hotel Revenue Management.
 • Familiarity with Hotel Revenue Management Systems.


Location: Sao Paulo, Brazil.

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.