Allmän information

Land
Mexico
Stad
Mexico City
Avdelning
Software as a Service
Jobb-ID
36549

Beskrivning och krav

Infor Managed Services (IMS) is part of our Global Delivery Services (GDS) division offering a cost-efficient subscription model for our customers helping to maintain their specific software processes. IMS acts as the primary service provider for any non-standard requirements of Infor ERP Products. IMS provides world-class service excellence through following ITIL standards set across all Managed Services clients worldwide.

As Service Operations Manager, you will be responsible for managing Infor Managed Services (IMS) agreements as per laid out company policies and procedures, project management guidelines and best practices for service delivery. The number of customers in your scope will depend on the size and complexity of the contract. This role is both strategic and operational in focus and will allow you to work directly with our customers.A Day in The Life Typically Includes:

 • Act as a primary point of contact between customers, partner/s, and other Infor departments.
 • Schedule, facilitate, and monitor operational activities with respect to the IMS contract.
 • Monitor project implementations and provide comprehensive updates on overall support and/or implementation progress, issues, key milestones, and risks within Infor.
 • Escalate critical issues to prevent any service degradation.
 • Schedule and participate in project steering committee meetings for operational delivery updates.
 • Ensure a smooth transition from implementation to go-live to stable operations and continuation of relationship Infor Services.
 • Provide feedback to Infor consulting teams, partners, and cloud operations to ensure continuous improvement.


Required skills:

 • ERP experience with SaaS/Cloud solutions.
 • Customer management skills.
 • Written/verbal communication and presentation skills - English.
 • Analytical, time management, and organizational skills to manage multiple tasks simultaneously.
 • Ability to respond quickly to changing demands and market conditions.
 • Commitment to teamwork and ability to operate in a matrix management environment.
 • ITIL Certification.


Preferred Qualifications:

 • Familiarity with implementation and support experience in ERP and/or SaaS.
 • Nice to have experience working with key technology partners and vendors.
 • Contribution Motivated.


Hybrid: Infor Mexico City Location


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.