Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Remote Location
Avdelning
Software as a Service
Jobb-ID
36740

Beskrivning och krav

Infor Managed Services (IMS) Manila is a department under Global Delivery Services (GDS) offering a subscription model which provides customer a sustainable and cost-efficient service of a client’s specific process or function. IMS-Manila acts the primary service provider for any non-standard requirements of Infor ERP Products. IMS-Manila provides world-class service excellence through following ITIL standards set across all Managed Services clients worldwide.

As Service Operations Manager, you will be responsible for managing Infor Managed Services (IMS) agreements as per laid out company policies and procedures, project management guidelines and best practices of service delivery. Number of customers in your scope will depend on the size and complexity of the contract. 

Your responsibilities will be to handle strategic and operational responsibilities as well as customer management that are operationally inclined. 

Essential Duties

 • Act as a primary point of contact between customer, partner/s and other Infor deparments
 • Schedule, facilitate and monitor operational activities with respect to IMS contract
 • Monitor project implementations and provide comprehensive updates on overall support and/or implementation progress, issues, key milestones and risks within Infor
 • Escalate critical issues to prevent any service degradation
 • Schedule and participate in project steering committee meetings to operational delivery updates 
 • Ensure a smooth transition from implementation to go-live to stable operations and continuation of relationship Infor Services
 • Provide feedback to Infor consulting teams, partners and cloud operations to ensure continuous improvement.


Basic Qualifications

 • Experience with major ERPs and saas/cloud solutions
 • Strong customer management skills
 • Excellent written/verbal communication and presentation skills
 • Excellent analytical, time management and organizational skills to manage multiple tasks simultaneously
 • Ability to respond quickly to changing demands and market conditions
 • Ability to work under pressure
 • Commitment to teamwork and ability to operate in a matrix management environment

 Basic Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or equivalent experience
 • ITIL certification preferred Implementation and 
 • Support experience in ERP and/or Saas is preferred
 • Experience with working with key technology partners and vendors

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.