Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Manila
Avdelning
Software as a Service
Jobb-ID
37372

Beskrivning och krav

Position Summary:

Infor uses the Mongoose framework, a DOTNET-based RAD Tool, for product development. Customers, both internal and external, leverage it to create their products.

As a Cloud Engineer, Associate at Infor, your focus is on enhancing and maintaining the Cloud Solution for diverse PaaS/SaaS products.

A Day in The Life Typically Includes:

  • Manage Customer Environments: Enhance and maintain current automation using DOTNET and PowerShell to automatically configure PaaS/SaaS environments..
  • Manage product releases: Coordinate the handling of different release packages using Serverless Technologies, such as AWS Lambda. Take charge of the Continuous Integration/Continuous Deployment (CICD) processes for various products.
  • Manage infrastructure: Maintain and enhance automation code for building and deploying AWS infrastructure. Take an active role during Maintenance Window in Production. Develop new Cloud-Related Automation or conduct a Proof of Concept (POC).
  • Training and Onboarding: Complete a comprehensive training program to acquaint yourself with the tools used by Infor DevOps. During the initial four months, your main responsibilities will focus on (1) mastering environment management. In the subsequent months, you will transition to (2) infrastructure management using AWS.

Important:

Familiarity with AWS/PowerShell is not mandatory, as we offer training. The only essential qualifications encompass coding proficiency with any of the following Programming Language (C#, Java, PHP or Python) and experience in working with databases (SQL or NoSQL)

 

Required Skills:

  • Proficiency with any of the following Programming Language (C#, Java, PHP or Python)
  • Experience in working with databases (SQL or NoSQL).
  • Eagerness to learn and apply AWS skills for infrastructure management.
  • Speaks and writes basic English.

 

Preferred Qualifications:

  • Experienced .NET Framework Dev (C# or VB) with a willingness to transition to DevOps.
  • Familiar with reading and writing complex MS SQL scripts.

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.