Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Remote Location
Avdelning
Software as a Service
Jobb-ID
35774

Beskrivning och krav

Position Summary:

The Senior Cloud System Engineer will, in general, be involved with (1) development of OAD automation codes, (2) addressing OAD cloud infrastructure issues, (3) cloud certification and (4) provide support to the OAD development and QA teams.

A Day in The Life Typically Includes:

 • One of the main responsibilities is to contribute readable, testable, & maintainable automation code which deploys our Application in AWS and Azure.
 • Automate the provisioning of Customer’s Infrastructure using different IAAS Tools, and Customers Environment using REST API/Scripting
 • Helping in adding code improvements for our monthly release and ensuring that all automation codes are working and tested.
 • Work with various teams/counterparts in order to complete a certain Cloud Related Task.
 • Provide support and technical guidance to different teams who use our automation codes. Writing wikis with a step-by-step guide and detailed diagram of new process/automation improvements which will be useful to different teams for their Cloud Certification
 • Ensure that the applications are compliant with best practices when it comes to the Security of Data, and Infrastructure. Provide help in monthly adoption of latest foundation image for all of our Servers, and fix Security Related Issues in our Infrastructure.
 • You need to do a Proof-of-Concept (POC), Design, and Implement Improvements in our Cloud Automation to ensure that our Customers’ Environments are always in good shape.
 • Proactively explore relevant technologies and applications that can improve our overall work.

What You Will Need:

Required skills:

 • Relevant experience of 7 years or more on any of these programming languages: Java, Javascript, Typescript, C#, PHP, Python, or NodeJS 
 • Experience in developing/maintaining an enterprise-level application/system.
 • Capable of solving complex issues.
 • Amenable to work on a hybrid set-up

What Will Put You Ahead?

Preferred Qualifications:

 • Appropriate expertise in establishing and overseeing DevOps pipelines, as well as continuous integration/continuous deployment (CI/CD) processes
 • Someone who possesses familiarity with the Ops Side of Things, including Windows Server or Linux, Networking, Server Automation, and Cloud (AWS or Azure).

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.