Allmän information

Land
USA
Stad
Remote Location
Avdelning
Finance
Jobb-ID
36221

Beskrivning och krav

In this role, you will be responsible for gathering key competitive insights to optimize Sales positioning and strategy, product development, marketing, and service operations. This role will report to the Vice President of Product Management. The goal is to improve Infor's ability to grow revenue, improve win rate, enhance products, and compete across our industries. You will need to gather and analyze market and competitive data to identify key strengths and weaknesses of competitors in relation to Infor. You will then use this information to help drive winning positioning messaging and product innovation strategies. You will be responsible for proactively maintaining both a base of knowledge and a set of materials that will be used across the organization. You will deliver that information in meetings and presentations to varied audiences.


A Day in The Life Typically Includes:

  Know our major competitor’s products, sales positioning, and corporate strategies at a detailed level. 

  Gather information on competitors from multiple external and internal sources, including 3rd party research, sales and client interviews, and publicly available material from competitors.

  Conduct Win-Loss interviews, surveys, data collection and critical analysis.

  Provide an objective perspective on Infor's strengths and weaknesses in your focus industries and products.

  Collaborate with sales, marketing, product management, and service teams to enable company success over competitors.

  Translate competitive knowledge into impactful materials, messaging, sales strategies, and product direction.


Basic Qualifications:

  Experience with performing Competitive Intelligence or Market Research.

  Research and analysis skills.

  Demonstrated excellent communication and presentation skills with all levels of the organization (product, sales, marketing, service).

  Knowledge of SaaS products related to ERP, Manufacturing, Distribution, Finance, SCM, or HCM.


Preferred Qualifications:

  Nice to have experience specifically performing competitive intelligence in Infor's markets of Service Industries such as Healthcare, Public Sector, Financial, and Professional Services. Degrees or Certifications that are not Essential.

  Knowledge of the products, features, and positioning of Infor, Oracle, Workday, UKG, InterSystems, SAP, Microsoft.


US Hybrid Office/Home Location:  (Alpharetta, GA; Dallas, TX; St. Paul, MN; Greenville, SC)

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf