Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Consulting Services
Jobb-ID
35592

Beskrivning och krav

This developer is decisive, action-oriented, learns quickly, independently, and takes ownership of open issues. The work includes a variety of activities ranging from architecting, designing, and developing new features to fixing bugs, cloud deployments, continuous integration, creating requirement & design documents to tests.

Responsibilities:

  • Coding, and debugging software
  • Maintain, upgrade and enhance existing software
  • Review and resolve software-related findings and make required changes
  • Understand client requirements and accordingly develop the code to create required features.
  • Write and maintain design specification documents
  • Estimate, prioritize and refine tasks during the Sprint Planning event
  • Provide timely and meaningful feedback during Sprint Retrospective event
  • Investigate and develop mitigation for Security Scans

Qualifications & Skills

  • Bachelor’s or Master’s degree in computer science, or related field preferred.
  • At least 5 years of development experience on JAVA Development

§  Database integration – JDBC

§  Multi-threading, executors framework

§  Swing

§  Java IO & NIO

§  Collections API

§  Streams API

§  Logging framework (e.g. log4j, slf4j, logback)

§  JSON (javax.json)

§  XML

§  Unit testing (JUnit)

§  Eclipse IDE

o   Strong SQL which must must include

§  MS SQL Server

·       Scripting

·       Backup/Restore

·       And ideally

·       DB2 for IBMi

o   MS Windows

§  Good general working knowledge

o   GIT

o   Apache Ant

·            Nice to have technical skills

o   IBMi and/or AS/400 skills

o   M3

§  M3 Java programming

§  Business Engine

§  Database structure

 


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.