Allmän information

Land
Indien
Stat
Karnataka
Stad
Bengaluru
Avdelning
Development
Jobb-ID
35901

Beskrivning och krav

Infor Nexus, a Cloud Based Supply Chain Platform provider, is actively looking for a Senior Database Administrator with over 5+ years of experience to join our Data Operations team focused on managing mission critical Production data-systems. The Sr DBA’s main objective is to own and manage several DB2 data-systems, both within cloud-based and on-premises data center infrastructure. The ideal candidate will be results driven, goal-oriented, a leader and possess a strong capability to handle interruptions while multi-tasking in a fast-paced environment.

Responsibilities

Provide expert level support for various DB2 data-systems.

- Provide 24/7 on-call support on a rotation basis to monitor and troubleshoot data-system failures and help resolve the issues.

- Contribute to the evolving architecture of our data services to constantly improve upon scalability, reliability, manageability, and performance.

- Provide hardware architecture and configuration recommendations and drive automation tasks.

- Work with engineering software developers to investigate problems and recommend changes to the data-system infrastructure.

- Work closely with various stakeholders, such as System, Storage, VM and Network Administrators to manage the data-system infrastructure.

- Participate in ongoing corrective and preventative maintenance activities to improve reliability and availability.

- Develop monitoring, alerting and performance metrics for various data-systems.

- Automate development, deployment, and management of various data-services.

- Document designs and procedures for building and managing the data services.

- Ability to follow change management procedures to help promote changes safely to production environments.

Qualifications:

Bachelor's Degree (in the field of Computer Science/Engineering)

Required Qualifications:

·         Experience in designing and implementing large scale data environments with particular attention to maintainability, scalability, high availability, and disaster recovery.

·         3+ years of experience with DB2 LUW

·         Designing and implementing database backup policies and procedures.

·         Maintaining DB2 HADR standbys, be thorough with HADR failover procedure.

·         Maintaining Q Replication, agents, creating subscriptions, troubleshooting the latency issues.

·         Create and maintain shell (bash) scripts for monitoring, administration, automation, etc.

·         Ownership of the database code deploy process for patches and releases.

·         Capacity planning (disk space, I/O, CPU, memory, etc.) to ensure we are properly positioned for growth.

·         Join our on-call team rotation to assist in providing the highest level of availability for our customers.

·         Facilitating root cause analysis on database issues.

·         Managing security of application access to databases.

Preferred Qualifications

·         Hands on experience with AWS EC2 instances, S3.

·         Experience in writing python (boto3) modules, Terraform & Salt scripts for automation tasks.

·         Experience with monitoring/alerting frameworks such as Splunk, Logic Monitor, AWS Cloudwatch, PagerDuty or similar tools is a plus.

·         Having experience in Microsoft SQL Server would be a huge plus.

·         Having experience in big data database systems such as HBase, Riak, Solr, MongoDB would be a plus.

·         Having experience in data warehouse and data lake analytic platforms such as AWS redshift, Databricks would be a plus.Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.