Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Remote Location
Avdelning
Information Technology
Jobb-ID
37175

Beskrivning och krav

Position Summary:

The Training and Enablement Specialist is critical to Infor IT’s data strategy of building a data-driven culture across all of Infor. This role will be responsible for establishing the T&E foundation to advance the usage and adoption of Infor’s data and analytics. The role will be reporting under the Data Frameworks Team from the IT-Data Management and Analytics (IT-DMA) group. IT-DMA’s vision is for Data Democratization, empowering every Inforian to make data-driven decisions.


A Day in The Life Typically Includes:

 

Implement the training and enablement strategy including building learning assets and learning journeys
Proactively monitor customer adoption and engagement metrics for IT-DMA’s analytical solutions
Proactively provide recommendations to improve adoption by working closely with business data owners and various IT teams 
Routinely provide reports and surface findings to key stakeholders and drive continuous improvement in usage and adoption
Partner with Enablement and Education Programs teams to align on global enablement initiatives
Ensure training materials are up-to-date and stored and maintained in a central repository
Manage the team’s internal training calendar
 

 

 

What You Will Need:

Basic Qualifications:

 

EDUCATION:

Minimum 2 years work experience in enablement or education roles

Bachelor’s degree preferred

REQUIRED SKILLS

Prior experience in training and enablement, sales, or delivery/implementation/consulting roles

Excellent communication, presentation, and interpersonal skills in a multicultural environment with the ability to interface with Executives, Business Users and IT Leaders and Developers

Ability to influence and build relationships virtually across multiple functional areas (Sales, Marketing, Services, Product and Technology, HR, etc.)

Data-driven, problem solver and strategic thinker

Self-motivated and able to handle tasks with minimal supervision

Resilient and adaptable to change

 

 

 

What Will Put You Ahead?

Preferred Qualifications:

 

 

  Experience in a data analyst or business intelligence role or passionate in data, analytics and dashboards

Familiarity with data visualization tools such as Domo, Tableau, Birst, Power BI, etc.

Experience in working at a Software/SaaS company with working knowledge of marketing, sales, professional services, and customer success business processes

 


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.